S:1

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin şart- larından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin şart- larından biri değildir? sorunun cevabı "Zengin olmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Sepette pamuk olmamak” sözüyle anlatılmak istenen nedir ? Akşam yemeği için 4 kg pirinç aldık.1376 gramını tükettik. Geriye kaç gram pirinç kalmıştır? Nuket’in 6 adımı yaklaşık olarak 180 santimetredir. Nuket’ in 40 adımı yaklaşık olarak kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın konusu olamaz? Gerekli bilimsel eğitimi almış bir kişi, doktor, öğretmen, mühendis vb olabilir. Kendini geliştirmek ve mesleğini, iyi bir şekilde yerine getirmek için çeşitli hizmet içi eğitimlerden geçebilir.Parçada anlatılan kültür öğelerine katılma yolu aşağıdakilerden hangisidir? 167 895 732 sayısının en büyük rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan göçlerin siyasi sebeplerinden biri değildir? İlkokul 1.sınıfa giden Meliha annesine hangi işte yardım edebilir?  I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermek.II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamak.III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere biraydan az, üç aydan çok olamaz.IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmaküzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ongünden az, iki aydan çok olamaz.MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda erilenlerden hangisi / hangileri aday memurlar içindüzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir? Kalansız bir bölme işleminde, bölünenle bölenin toplamı  230 dur. Bölüm 9 olduğuna göre, bölünen kaçtır? Su bulunmadığı durumlarda toprak ile yapılan temizliğe ne denir? A​şağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? We would have played in the park if ……..….  Bir yıllık taksitle 600 liraya aldığım kahve makinesini her ay kaç liralık taksitle ödeyeceğim? Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler? Muhtarlar ve belediye başkanları kaç yıllığına seçilerek göreve gelirler? Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Hangisi T.C Anayasasının değiştirilmez hükümlerinden biri değildir?   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi olayına örnek vardır?   Ailede gelir ve giderlerin oluşturulduğu listeye ne denir?  Bilgi, sujenin objeye yönelmesi sonucu ortaya çıkan üründür. Bilme konusu olan şey, dış dünyadaki herhangi bir gerçeklik olabildiği gibi bazen de kavramsal nesneler olabilmektedir.Bu metne göre felsefenin öncelikle hangi soruyu sorması beklenir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinin tek başına anlamı vardır? Solunum yaparken hangi gazı alıp hangisini veririz?    Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfatlarından biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklılık vardır?   % 8’si  24  olan bir sayının % 75’i kaçtır? Ototrof beslenen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “Sen” dilinin özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?  "Hayaller" kelime için hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, cümleye “üzülmek” anlamı katmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?  4-9-7-12-10-? Örüntüsünde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? Felsefe de bilgi kuramı da ele aldığı kavramı ya da soruyu derinlemesine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Buradaki temel amaç, belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.Bu parçada felsefe ve bilgi kuramı için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? "2 saat sonra saat 3 olacak " diyen birisi, hangi saate bakmaktadır? Maddenin pürüzlü veya pürüzsüz olduğunu anlamamızı sağlayan duyu organımız nedir?  Mıknatıs çekim gücüne sahiptir. Bu çekim gücü bazı metalleri etkiler. Böylece o maddeler mıknatısa doğru hareket eder ve mıknatısa yapışır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir