S:1

Geçmiş toplumların başlarına gelenler Kuran-ıKerimde bizlere aktarılmaktadır.
Bunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Geçmiş toplumların başlarına gelenler Kuran-ıKerimde bizlere aktarılmaktadır.Bunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İnsanların ders çıkarıp öğüt almasını sağlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi besin israfına neden olur? Dünya’yı iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir? “Burun” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir organ adı olarak kullanılmamıştır? Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin tamlayanı zamirdir? Atmosferdeki hava olaylarını (hava durumlarını) inceleyen bilim dalı hangisidir? “Sevinç” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hangi dönemde  ilk defa “Eyvanlı tip” camiler inşa edilmeye başlanmıştır? “ Her gün en az yarım saat kitap okurum.” Cümlesinin zamanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Cephesi’nde kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Böylece Türk halkının meclise duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.Bu bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan başarının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birim zamandaki hız değişimi, Fizikte hangi terimle ifade edilir? Görüntüyü bilgisayardan alıp duvara yansıtan teknolojik alet hangisidir? Nasreddin Hoca bir gün Timur’u ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allah’a şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der... Hoca, Timur’a hediye olarak ne götürmüş? “O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost, dostu sormaz.” (Meâric süresi, 8-10. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleri bulunduğu sure hangisidir? 2 tane 50 kr. + 4 tane 25 kr. + 10 tane 10 kr = ? işleminde "?" yerine hangi sayı yazılmalıdır? I. FotosentezII. SolunumIII. BeslenmeYukarıdakilerden hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir? “Okuldan dönerken yolda halamı gördüm.” cümlesinde hangi durum eki kullanılmamıştır? I. AndezitII. ÇakıltaşıIII. Kum taşıIV. BreşV. Kil taşıYukarıdaki kayaçlar oluşumlarına göre sınıflandırı-lırsa hangi kayaç türü bu grubun dışında kalır? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duy-gusunun bir sonucu olduğu söylenemez? 3m+3 ifadesinden -2m+3 ifadesi çıkarılırsa  sonuç kaç olur? Kelebek, böceklerin pul kanatlılar takımının kanatlı fertlerine verilen genel addır. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli pullarla örtülüdür. Ağızları hortum şeklindedir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? Besin değeri yüksektir. Ayrıca zehirli olanı da vardır.Yukarıda sözü edilen mantar çeşidir aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartılı söyleyiş”e başvurulmuştur? ARI ŞEHRİ            Arı şehrinde şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir çalışma vardı. Keskin vızıltılarla bütün kovan inliyor... Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu. Düzgün taburlar ve bölükler hâlinde toplanıyorlar; her biri görevinin ne olduğunu bilerek iş başına koşuyor.            Artık vakit gelmişti. Beyin emri üzerine görevliler ortaya çıktılar. Bunlar, kapının korunmasında ilk önce ileri atılacak kahramanlardı. Düşman hareketlerini öğrenmek için dışarıya gönderilen gözcülerden ikisi de eşek arılarının yaklaştığını haber verdiler.            Şimdi etrafta derin bir bekleme sessizliği vardı. İlk safta çarpışacak olan askerler, üç sıra yaparak kapının önüne dizilmişlerdi.                                           Arıların Dünyası "Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu." cümlesinde "hınç dolu" kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?  Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir?  Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına ………………….denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?  Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran, nesnelerin şeklinin değiştiren etkiye ne denir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? I. Kant’a göre bilgi duyumla başlar, ancak bilgi duyum değildir. Bilginin malzemesini duyumlar verir. Onu biçimlendiren ise akıldır. İnsan duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri aklındaki doğuştan getirdiği kalıplar sayesinde biçimlendirir, genel kavramlar biçiminde ortaya koyar.Kant’ın bu görüşünden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? “Karşısındakini çok ağır bir biçimde eleştirmek.”  anlamındaki deyim hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir