Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimizin Dinin direği olarak tanımladığıibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimizin Dinin direği olarak tanımladığıibadet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Namaz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

John Locke’a göre insan zihni dünyaya boş bir levha (tabula rasa) olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı deney ve alışkanlıklardır. İnsan zihninde, doğuştan gelen hiçbir bilgi ve düşünce yoktur.Aşağıdakilerden hangisi John Locke’un düşüncesini dile getirir?  Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda görsel malzemenin kullanım amaçlarından biri değildir?  Aşağıda verilen Şehir-Tarihi eser eşleştirmelerden hangilerinin yeri değiştirilirse tüm eşleştirmeler doğru olur?1.   İshakpaşa   Sarayı       -        Ağrı2.   Sümela   Manastırı       -       Trabzon3.   Selimiye   Cami           -       İstanbul4.   Ayasofya  Müzesi        -        Edirne Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu’yla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesi’ne göç ettirirken;• göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,• yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,• yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,• ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? 2 yarım litre 6 çeyrek litre kaç ml eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu edatla kurulmuş bir kelime grubudur? Many different languages - - - - in Africa. Frig halkı hayatlarını çoğunlukla tarım yaparak geçirirdi Frigyalılarda çok tanrılı bir anlayış olmakla birlikte bunların en önemlisi bereket tanrıçası Kibeledir. .Buna göre;I- Yaşam tarzının dini inanç üzerindeki etkisiII- Sosyal hayatın hukukla ilişkisiIII-Çok tanrıcılığın devlet düzenine katkısıkonularından hangilerine yer verilmiştir?  Bir çuvalı 70 kilogram olan unun 60 çuvalı kaç kilogramdır ? 1. Yorgunluktan koltukta uyuyakalmıştı çocuk.2. Telefonunu suya düşürdüğünden servise göndermek zorunda kaldı.3.  Bisikletini alıp gölün etrafında gezmeye çıktı.4.  Siyah takım elbisesine kırmızı kravat yakışmıştı.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?