S:1

İbadetlerin insan hayatına katkısı ile igili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

İbadetlerin insan hayatına katkısı ile igili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? sorunun cevabı "Toplumsal statüsünü artırır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Hız ile ilgili olarak;I. Skaler bir büyüklüktür.II. Birimi m/s dir.III. Türetilmiş bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimelerle bir cümle yapıldığında hangisi en sonda yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Devletle kişiler arası uyuşmazlıklar sonucu idari mahkemelerce verilen karaların son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir? Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir? Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Mezopotamya ile Anadolu arasında uzanan ticaret yolunu Lidyalılar yapmışlardır.(....) İlkçağ Anadolu Uygarlıklarından "Bin Tanrı İli" olarak bilinen uygarlık, Hititlerdir.(....) Tarımı korumak için çok sert kanunlar yapan, en ünlü tanrıçaları bereket tanrıçası Kibele olan İlkçağ'da Anadoluda kurulan uygarlık İyonlar'dır.(....) Hititler'de devlet işlerinin görüşüldüğü ve soylulardan oluşan meclise "Pankuş Meclisi" adı verilir.(....) Anadoluda İlkçağ'da kurulan uygarlıklardan olan Sümerler, tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Her alışverişimizden sonra aşağıdakilerden hangisini almalıyız? Aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi y=2x-1 doğrusu üzerinde değildir? Katı-......................Sıvı-.....................Gaz-......................Verilen boşluklara sırayla hangi maddeler örnek yazılabilir? David : Have you ever heard about the Taj Mahal?Jennifer :Sure, it is the - - - - .David : Well you are right, it was built by Shah Jahan in the memory of his wife.Jennifer : Oh, what a love! 9 km kaç m eder? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Dostun bizim iyiliğimizi isteyerek söylediği acı sözler bizi üzmez. anlamında kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in çalışmayı sevmesine bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? Bir hafta 7 gün olduğuna göre, 70 günde kaç hafta vardır? Aynı anda hem Allaha hem de putlara inanan insanlara ne denir? Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Habitat, bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam alanıdır.Buna göre habitatlarla ilgili,I. Okyanus gibi geniş alanlar olabilir.II. Yaz ve kış mevsimlerine göre farklılık gösterebilir.III. Asla değişmez yaşam alanlarıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? 1. Merdiven koridorlarında koşmamalıyız.2. Derse girerken kapıyı çalmalıyız.3. Sınıfa öğretmenden sonra girmeliyiz.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur? Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Orman ve orman ürünlerinin kullanım faaliyetlerine ............................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve duru- munu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (Maide suresi, 39. ayet)Bu ayete göre Allahın günahları bağışlaması hangi şarta bağlanmıştır? Obam, yurdum talan oldu, Destanlarım yalan oldu,Yollar birer yılan oldu, Kervanlarım geçmez gayrı.Bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur? The Burj Khalifa in Dubai is - - - - skyscraper in the world with the height of 829,8 m. Niğbolu Muharebesi kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız?( ) İşitme kaybını önlemek için yüksek sesten korunmak gerekir.( ) Geri dönüşüm, bozuk çıkan ürünlerin fabrikasına geri gönderilmesidir.( ) Işık kirliliğinin sadece insanlar üzerinde olumsuz etkileri vardır.( ) Thomas Edison ilk telefonu icat etmiştir.( ) İşitme cihazları sesin şiddetini artırır. Aşağıdakilerden hangisi hayatı sevmek anlamındadır? Mekke kaç yılında fethedildi? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevleri kapsamında yer almaz? Türkçenin öz güzelliğini ortaya çıkarmak, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve Türkçeye yeni kelimeler katmak amacıyla Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.(...) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(...) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(...) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(...) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Avrupada Rönesans hareketlerine yol açangelişmelerden biri değildir? 530 , 526 , 522 , 518..........verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir