S:1

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "”Doğrusu biz, seni Hak (Kur’an) ile Ve uyarıcı olarak gönderdik…”(Bakara suresi, 119. ayet)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir? Selimiye Camisi ve Külliyesi hangi ilimizdedir? Tüm insanların bebeklikten ihtiyarlığa kadar tüm yaşamındaki öncelikli ihtiyacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş beklenti” söz konusudur?  İlk sözlüğümüz kime aittir? Türkiye’de buğday üretiminin en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? 60:5 < A < 20 A en çok kaçtır? Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmaz?   “sonbahar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İlgi ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Kur’an-ı Kerim’i çoğaltarak çeşitli illere gönderen halifenin ismi …………………….Bol bırakılan yere hangisinin gelmesi uygun olur? Aşağıdaki illerden hangi ikisi birbirine yakın değildir? Sivas Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak ve kurtuluş savaşını tek elden yürütmek amaçlanmıştır? Bilgisayarlarda bilgi depolama ünitesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir? Sevinç ve hüzün birbiriyle ........ anlamlı iki sözcüktür.Yukarıda boş bırakılan yere hangi sözcük gelir? Deniz ile Çağan’ın yaşları toplamı  39’dur.Çağan’ın yaşı, Deniz’in yaşının 3 katının 3 fazlası olduğuna göre ikisinin yaşları FARKINI bulunuz. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesine uygun ses değişmesi yoktur? Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.“Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.”Yukarıda verilen hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır? Bir düzine kalemim vardı. Arkadaşıma 4 tane kalemimi hediye ettiğim zaman kaç kalemim kalır? "Andolsun ki; Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir" ayeti Hz. Muhammed'in (s.a.v) hangi özelliğini vurgular? Aşağıdaki doğal ölçüler hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru verilmiş? Nasr suresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı-Memlük savaşları hangi tarihte olmuştur? Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırıdır? Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi en sonda yer alır? 20 yaş dişleri olarak adlandırılan azı dişlerimizin sayısı kaçtır? Harbe giden sarı saçlı çocukGene böyle güzel dönDudaklarında deniz kokusuKirpiklerinde tuzHarbe giden sarı saçlı çocukBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluşturulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?  Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek görevi milli eğitim bakanlığının hangi müdürlüğüne/birimine verilmiştir?  ‘‘Çiğnemek’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘egemenliği altına almak, hükmetmek’’anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?  Hz. Muhammed’in kazandığı ilk savaş hangisidir? Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? Başarılı olmak için sahip olmamız gerekenler  (  )  çalışkanlık  (  ) kararlılık ve inanç (  )  Cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? • İlk gazete Mısır’da çıkarılmıştır.• Gazetelerin artması makale türünün gelişmesini etkilemiştir.• Bugünkü anlamda dünyada ilk gazete İstanbul’da yayımlanmıştır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Yeni bir buluş ortaya koyan , icat eden kimseye ....................denir.  Cümlede boş bırakılan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir