S:1

Yahudiler kendi dinlerini serbestçe yaşayacaklar.
• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.
Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

• Yahudiler kendi dinlerini serbestçe yaşayacaklar.• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Medine Sözleşmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kaya, 20 adet çiçeği dörderli buketler yapıyor. Her buketi 10 liradan satıyor.Bu satıştan kaç lira elde eder? Atatürk, ortaokul öğrenimini hangi okulda yapmıştır? Dört onluk üç birlikten oluşan sayının onlar basamağında hangi rakam vardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel ad yoktur ? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi kurallı değildir? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi, ailenin temel gereksinimlerinden biri değildir? İnsanlar var oluşundan günümüze kadar sürekli doğadan yararlanmış, yaşadığı çevreyi değiştirme ve geliştirme yoluna gitmiştir.Buna göre, aşağıdaki insan faaliyeti ve gerçekleştiği doğal ortam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Üç basamaklı en büyük çift sayının 35 katı kaçtır? • Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirleringönlünü kırmayan kimselerin Allah katındaödülleri vardır... (Bakara suresi, 262)• ...Sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur... (Bakara suresi, 271)Aşağıdakilerden hangisi, sadakaların nasıl verileceği konusunda bu ayetlerde tavsiye edilen davranışa en yakın örnektir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir? 0,197 • 100​​ = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde doğal olarak oluşmamıştır? Bir fotosele 9 eVluk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.Koparılan elektronların kinetik enerjisi 3 eV olduğuna göre metalin bağlanma (eşik) enerjisi kaç eVtur? Bir sayıdan 4357' yi çıkardığımızda 2431 kalıyor. Bu sayı kaçtır? Kalemimi ucuza aldım. cümlesi ne anlatıyor? Yüce Allahın insanlara doğru yolu bulmaları için gönderdiği tüm ilahi kitaplara inanmaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divanda değil, olağan yargı organlarında yargılanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlıdır? konut kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygambere vahiy gelmemiştir. Hz. Peygamber bu duruma çok üzülmüş ve Rabbinin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Hz. Peygamberin sabrının ve vahye olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Bu döneme ne ad verilir? Türk - İslam sanatında ortaya çıkıp gelişen, silindirik ya da çokgen planlı bir gövde üzerine oturan konik veya piramidal bir külahtan oluşan mezar yapılarına ne ad verilir? Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerdenhangisinin faaliyeti durur? Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak için ışık kaynağına ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döneminin roman yazarlarından değildir? Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D, yanlış ise Y yazınız.(....) Dar açılı bir üçgenin en büyük açısı 90ºdir. (....) Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir.(....) Çeşitkenar üçgenin iç açıları toplamı 180ºdir.(....) Kare ve dikdörtgenin bütün iç açıları 90ºdir.(....) Paralelkenar ve eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları birbirine eşittir. 9 + ( 21 : 3 – 4 ) == 30: 3 – 4 .............. 1.adım= 10 – 4 .............. 2. Adım = 6 .............. 3.adımYukarıdaki işlemin çözümünde hangi basamakta hata yapılmıştır? Okul, öğrencilerin ikinci yuvasıdır( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? • İhtiyaç listesini hazırlamak• Gelir ve gider miktarını hazırlamak• Kaliteli ve fiyatı uygun ürünü almak• Alacağı ürünün reklamının güzel olmasına bakmakYukarıdaki ifadelerden kaç tanesi aile bütçesini düşünen bir ailenin yapacağı davranışlardandır? David : - - - - is Amasya from Hatay?Serdar : 664 kilometers. Aşağıdaki fiilerden hangisi farklı zamandadır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Tanzimat sanatçısı - - - - 1868de Hürriyet gazetesinde yayımlanan - - - - adlı makalesinde divan edebiyatı-nın millîbir edebiyat olmadığını savunur.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi caddede hareket halinde olan bir otomobilin hareket yönlerinden biri olamaz? "Yağmur yağıyor." cümlesi kaç heceden oluşmuştur? * Sanayiler yerleşim alanlarından uzak yerlere yapılabilir.* Fabrika bacalarına filtreler takılabilir.* Gürültülü ortamda çalışmak zorunda olan insanlar kulaklık takabilir.* Evlere, işyerlerine, okullara... ses yalıtımı yapılmalıdır.Ses kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için yukarıdakilerden kaç tanesi yapılabilir? Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;I. göç,II. doğal afet,III. savaşolaylarından hangilerinin etkili ol- ması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi bir kemik türü değildir? I. Cam kavanozII. Tahta kalemIII. Porselen TabakIV. İnsan vücuduYukarıdakilerden hangileri saydam maddedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir