S:1

Hz. İbrahimin yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahimin putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben balta kimdeyse ona sorun dedi.
Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir?

Hz. İbrahimin yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahimin putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben balta kimdeyse ona sorun dedi.Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir? sorunun cevabı "Konuşamayan, hareketsiz varlıklara tapınmanın anlamsızlığını" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim.Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine uygun davranılmış olur? Platon Yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı sözüyle yöneticilerin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür? Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır? 1.Baktım ki bize gelmiş. 2. Bir de yemek yapmasın mı ? 3. Helikopter havalanarak yükseldi.Verilen cümlelerin hangisinde kelime sayısı en fazladır? 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresinde;• Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır.• Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.kararlarının alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Saf maddenin içinde sadece tek bir madde bulunur. Verilenlerden hangisi saf madde değildir? Bir çaycı günde 5 çaydanlık çay satmaktadır.Çaycı bir haftada kaç çaydanlık çay satar? Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir? Bir kenarı 4 cm olan küp şeklindeki K cisminin kütlesi 6,4 gram olduğuna göre Knın özkütlesi kaç g/cm3 tür? Recaizade Mahmut Ekremin Mekteb-i Mülkiyeden öğ-rencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz, birkaç yıldır Servet-i Fünun adlı bir dergi çıkarıyordu. Ekrem Bey, eski öğrencilerine, bu dergiyi bir sanat-edebiyat organı haline getirmeyi teklif etti. Bu önerinin kabul edilmesiyle Recaizade Mahmut Ekrem, etrafındaki yenilik yanlısı sanatçıları bu derginin çevresinde toplayarak derginin sanat ve edebiyat alanındaki yönetimini yine eski bir öğrencisi olan genç şairlerden Tevfik Fikrete verdi. Böylece Servetifünun Edebiyatının temelleri atılmış oldu.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir? Lozan Barış Antlaşmasında aşağıdaki sorunlardan hangisi bir çözüme kavuşturulamamıştır? Ahmet Bey 200 km yolun % 10unu metro, % 40ını otomobil ve kalan kısmını da trenle gitmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Odasında top oynayan Roni, yaptığı gürültüyle alt kat komşusu HaticeTeyzeyi uykusundan uyandırdı.Roni, yukarıdaki davranışıyla komşuluk haklarından hangisini çiğnemiştir? 4 ile tam bölünebilen ancak 9 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay ve paten kayarken kullanılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın selamı üzerinize olsun. anlamına gelir? Peygamberimiz İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur; bunlar Allahtan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (sav.)in Onun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak ,zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. Hadis-i Şerifte verilen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? I. Vakit namazlarıII. Cuma namazıIII. Teravih namazıIV. Bayram namazı Bu namazlardan hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi araştırırken yararlanabileceğimiz kaynaklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir kahvaltı sofrasında bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Ceylin yaz tatilinde Türkiyenin doğa harikalarından olan ve bir çok turistin geldiği bir yere gitmiştir. Buna göre Ceylin'in gittiği yer aşağıdakilerden hangisidir Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi, insanlarda oksijen miktarının yarlanmasını sağlar. Bu enzimin eksikli-ğinde antioksijen taşıyan bir maddenin vücuda girmesi ile kan hücreleri hızla yok edilir. Bu durum ölümlere neden olabilir. Bakla, antioksijen taşıyan yiyeceklerden biridir.Yukarıda verilen durum incelendiğinde;I. Glikoz -6- fosfat dehidrogenaz enzimi baklanın yapısında bulunur.II. Vücudumuzda enzim üretilememesi hastalıklara neden olabilir.III. Enzimler, canlılar için hayati önem taşıyan moleküllerdir.ifadelerinden hangisine ulaşılabilir? Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur? Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin oynadığı oyunlardan birisi olamaz? Lucy :Do you like - - - - food?Alex :Yeah, I love it. Mary :I want to lose weight. What should I do, sir?Doctor :Firstly, you should eat healthy foods. Do you eat junk food?Mary :Yes, sometimes.Doctor :- - - - Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır.​Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Nazlı 6 yaşındadır. Kardeşi Nazlı dan 2 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Ara sıra kahveye gider. cümlesinde, altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yazının kullanılmasından sonraki dönemlere - - - - adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hz. Peygambere gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir Isının etkisiyle maddelerde birçok değişiklik meydana gelir. Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir hâlden başka bir hâle geçmesine ..........denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? If you want to be - - - - you have to be good looking and have a proper diction. - - - - , doğal bir polimerdir.Verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir