Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bu Kuran, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sâd suresi, 29. ayet)
Yukarıdaki ayet Kuranı Kerimin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bu Kuran, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sâd suresi, 29. ayet)Yukarıdaki ayet Kuranı Kerimin hangi yönüne vurgu yapmaktadır? sorunun cevabı "İndiriliş amacına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?  Roma hukukunu araştıran bir üniversite öğrencisi patrici-plep mücadelesi sonrası düzeni sağlayan ve Avrupa hukukunun da temelini oluşturacak olan kanunlar yapıldığını öğrenmiştir.Buna göre sözü edilen kanun aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?  He - - - - football two hours ago. Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? Tüm çalışanlarına aynı saat ücreti ödenen bir lokantada, Yusuf ve Ömer sırasıyla 3,5 saat ve 2,5 saat çalışmışlardır.İkisine toplam 30 lira ödendiğine göre bu lokantada bir çalışana ödenen 1 saatlik ücret kaç liradır? Türkçe sözcüklerin her hecesinde en az kaç ünlü bulunur? Hz. Muhammed’in “Ey Müslümanlar! İşitin ve itaat edin. Hiç kimse ikindi namazını Kureyza topraklarından başka yerde kılmasın…” sözünü bazı sahabeler, ikindi vaktinde Kureyza topraklarında olun, şeklinde anlamış ve Kureyza yolunda ikindi namazı kılmışlardı. Bazıları ise, ikindi namazının Kureyza topraklarında kılınması olarak anlamış ve Kureyza yurduna gelmeden ikindi namazlarını kılmamışlardı.Burada anlatılan olay mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen siyasi haklardan biridir? İlkokul ikinci sınıftayken Ömer Seyfettin okuduğum için çevremdekiler“Bu yaşta Ömer Seyfettin mi okunur?” derlerdi. Oysa benim gibi birçok çocuğun onun kitaplarını okuduğunu biliyorum. Öte yandan çocuk kitabı olarak bilinip de yetişkinler tarafından okunan kitaplar da var. Edmondo de  Amicis'in  “Çocuk  Kalbi”  romanı  bunun  en  güzel  örneğidir. Bu yüzden kitaplar ve yazarlar hakkında bu tür sınırlamalar yapmak çok doğru gelmiyor bana.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin  hangisidir? a-k-a-y-b-rBu harflerin her birinin bir kere kullanılması şartıyla aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulamaz? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre örneğidir?