Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I- Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve AyamavraAdası Venedike verildi.
II- Podolya ve Ukrayna Lehistana verildi.
III- Bu antlaşma yirmi beş yıl sürecekti.
IV- Antlaşma Avusturyanın kefilliği altında olacaktı.
Karlofça Antlaşmasının yukarıda verilen maddelerinden hangileri Avusturyanın diplomatik bir güçolarak önem kazandığına kanıt gösterilebilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I- Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve AyamavraAdası Venedike verildi.II- Podolya ve Ukrayna Lehistana verildi.III- Bu antlaşma yirmi beş yıl sürecekti.IV- Antlaşma Avusturyanın kefilliği altında olacaktı.Karlofça Antlaşmasının yukarıda verilen maddelerinden hangileri Avusturyanın diplomatik bir güçolarak önem kazandığına kanıt gösterilebilir? sorunun cevabı "Yalnız IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Erime sıcaklığında bulunan saf bir katı maddenin tamamen sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarı hesaplanmak istiyor.Buna göre,1. Maddenin öz ısısı2. Maddenin erime ısısı3. Maddenin kütlesi4. Maddenin ısıtılma süresiifadelerden hangilerinin bilinmesi gereklidir?  123,456 ondalık gösteriminde 6 rakamının basamak değeri kaçtır? "Yeni mahallemizi çok sevdim." cümlesindeki "yeni" sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir? Mustafa Kemal Samsun’a ne zaman ve ne ile gitmiştir? Aşağıda verilen zekâ bölümü ve onlara uygun zekâ durumları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kolu kırılan Ali hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından birisi değildir?  18. yy.da Avrupa’daki, siyasi, teknolojik, ekonomik ve fikrîdeğişim, aydınların zihinlerinde derin izler bırakmaya başlar. Ordunun başarısızlığının belirginleşmesi, sanayi ve tarımda yaşanan kaos, değişimin kaçınılmazlığını gösterir. 19. yüzyıl aydınlarının çoğunun Batı’yı tanıyan kimseler olması ilgi çekicidir. Bu şahsiyetlerin tercüme odasında ve büyükelçiliklerde görev yapmaları, onların fikir yapılarında etkili olur. Bu dönem reformları, yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen ve eğitimden sağlığa, vergiden askerliğe, bürokrasiden gündelik hayatın tanzimine kadar pek çok alana müdahele eden, toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir niteliğe sahip olur.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Soda içmek isteyen Seher evde açacak aramış fakat bulamamıştır. Sodayı açmak için çeşitli yollar düşünmüş fakat çözüm üretememiştir. Seher eğer yemek kaşığının yemek yeme işlevi dışında soda açmaya yarayacağını da görebilseydi sodayı açar ve problemi çözmüş olurdu.Parçada anlatılan yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu itibariyle diğerlerinden farklıdır? Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardandır?