Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Rüzgarların yönü üzerinde yer şekilleri, basınç merkezlerinin konumu ve Dünyanın günlük hareketi etkiliolmaktadır.
Bu bilgiden yola çıkarak Çanakkale boğazı ve çevresinde rüzgarların daha çok hangi yönde esmesibeklenir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Rüzgarların yönü üzerinde yer şekilleri, basınç merkezlerinin konumu ve Dünyanın günlük hareketi etkiliolmaktadır.Bu bilgiden yola çıkarak Çanakkale boğazı ve çevresinde rüzgarların daha çok hangi yönde esmesibeklenir? sorunun cevabı "Kuzeydoğu - Güneybatı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak ve kanıtlamak amacıyla yazılan,yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı gazete ve dergi yazılarına verilen addır?  Kelebek, böceklerin pul kanatlılar takımının kanatlı fertlerine verilen genel addır. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli pullarla örtülüdür. Ağızları hortum şeklindedir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Öğrencilerin kuvvet ve hareket konusuyla ilgili bilgilerini ölçmek isteyen bir fen bilimleri öğretmeninin hazırladığı testteki bir maddeyi, öğrenciler sadece matematik bilgisini kullanarak çözebilmektedir.Bu durumda maddenin öncelikle hangi geçerlik türü zayıflar? Genelde bir bilgisayarda C sürücü dendiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?  Hepside güçlü bir iradeye ve kesin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim İshak ve Yakup’u da hatırla  ( Sad 45)Bu ayette  peygamberlerin hangi ortak sıfatları açıklanmaktadır? Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi çalışmanın önemi ile ilgilidir? 26 sayısı aşağıdakilerden hangisi onluğa yuvarlanır? I- Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.III- Bulgar Krallığı’na son verilmiştir.IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşı’nın sonuçlarındandır? I. Windows 7        II. Pardus         III. Android          IV. İOSYukarıda  verilen  işletim  sistemlerinden  hangisi  veya  hangileri  mobil işletim sistemlerine örnek olarak verilebilir? Osmanlı Devletinde devleti işlerinin görüşüldüğü ve aynı zamanda yüksek mahkeme özelliğinde olan ve genellikle Sadrazamın başkanlığında toplanan kurula ……………………denirdi. Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bakmak" sözcüğü "aramak" anlamında kullanılmıştır?