S:1

İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynıaçı ile almaktadır.
Yukarıda verilen bilgiye göre bu şehirlerin il merkezlerinin hangi özellikleri bakımından benzer olması beklenir?

İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynıaçı ile almaktadır.Yukarıda verilen bilgiye göre bu şehirlerin il merkezlerinin hangi özellikleri bakımından benzer olması beklenir? sorunun cevabı "Enlem dereceleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, iyi bir yazıcı yapma konusunda etkili değildir?  Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir ?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? • Hız yapmaktan zevk alan, usta bir şofördü.•Yağmur, hızını şimdi daha da arttırdı.• Fizikte, alınan yolun zamana oranına hız denir.Bu cümlelerde “hız” sözcüğü hangi anlamda kullanılmamıştır? İstanbul hükümeti itilaf devletlerince hangi antlaşmayla ilk defa yok sayılmıştır? "Atatürk 10 Kasım'da öldü." cevabının sorusu aşağıdakilerden hangisidir? Açık olan bir bilgisayar doğru bir şekilde nasıl kapatılır?  Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?1.Artık bu evde yalnız yaşamak istemiyorum.   2.Sana yardım ederim yalnız bir şartım var.3.Yalnız ben çözdüm o zor soruyu.              4.Köyde yalnız kalınca içi hüzün dolmuştu. Helsinki’de hangi yıl gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda Türkiye’ye adaylık statüsü tanınmıştır? A: - - - -?B: It is a comedy. Hz Muhammed’e (sav) kaç yaşında peygamber olmuştur? Mustafa' nın 19 bilyesi vardır. Kardeşi Sait' in bilyesi ise Mustafa' nın bilyesinden 8 tane daha fazladır.İki kardeşin bilyelerinin toplamı kaçtır? Türk toplumunda yaşlılara otobüste kalkıp yer vermek, saygıyı ifade eden önemli bir davranışken, Eskimolar’da belli bir yaşa gelmiş insanı yardım etmeksizin kaderine terk etmek normal bir davranıştır.Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliği ile açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi babamızın akrabalarından değildir? 1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriye2-Türkiye”nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.3-Türkiye”de köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.4-Türkiye”nin en önemli sorunu çevre kirliliğidir.  Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür? Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel öğeler ( gerçek dışı) yoktur?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanılışıyla ilgili yazım yanlışı vardır? Grup çalışmalarına aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranıştır? Müslümanlıkta kutsal kabul edilen kandil gecesi sayısı kaçtır? Keklik gibi taştan taşa sekerek Gerdan açıp gelişini sevdiğim Sağa sola taksim etmiş örgüsün Onar onar bölüşünü sevdiğimBu dizelerde lirik anlatımın aşağıdaki özelliklerinden hangisi görülmez? Anıl bought a - - - - of milk from the supermarket. Bütün canlılara Allah tarafından verilen maddi ve manevi nimetlerdir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir? Nesne alabilen eylemler geçişlidir.Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi geçişlidir? Yasama ve yürütme gücünün yumuşak ve dengeli olarak ayrıldığı sisteme ne ad verilir?  Gelinlik kızlar için hazırlanan el emeği , göz nuru eşyaların tümüne ne ad verilir ?  Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? I.    Kars AntlaşmasıII.  Gümrü AntlaşmasıIII. Moskova AntlaşmasıIV. Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri Sakarya zaferinin siyası sonuçlarındandır?   Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz kimdir? Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma; Ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin türü sıra- sıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ülkemizde tarımla geçimini sağlayan insanların büyük çoğunluğu hayvancılık faaliyetleri ile de uğraşmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ise birçok sanayi dalında hammadde olarak kullanılmaktadır.Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammadde ihtiyacının karşılanmasında büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin katkısı bulunmaktadır? Erdal Beşikçioğlu tek başına ve büyük bir başarıyla oynadığı bu oyunla sezonu kapatacak gibi. Seyirci sayısıyla bir rekora ulaşacağını düşündüğüm oyun mutlaka seyredilmeli.Bu metinde yazarın, okuyucularına tavsiye ettiği tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? “ Ona baktım.”  Cümlesinde işi yapan kimdir? Budizm’de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği, saf ve temiz bir duruma kavuşması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde, turizm değerlerinin korunması ve turizmin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olmaz? Arı X elementi hal değiştirirken aşağıdakilerden hangisi değişmez?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir