S:1

Bir bölgenin iklim özellikleri aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilemektedir?

Bir bölgenin iklim özellikleri aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilemektedir? sorunun cevabı "Jeolojik yapısı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
I. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimII. İnternette yasadışı yayınlar yapmakIII. Sosyal medya (facebook, twitter..vb) hesabı oluşturmakIV. İnternet yoluyla hakaret ve şantaj yapmakV. E-posta hesabı oluşturmakYukarıda verilenlerden hangileri bilişim suçlarına örnektir? Aşağıda hareketle ilgili verilen;I. SüratII. YerdeğiştirmeIII. İvmeIV. HızV. Konumbüyüklüklerden hangileri vektöreldir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk tarihsel romanıdır? Hangi cümlenin yazımında bir hata yapılmıştır? Hz Muhammed’e gelen ilk vahiy hangi sureye ait ayetlerdir?  Aşağıdakilerden hangisi uyumadan önce yaptığımız kişisel bakım faaliyetidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirin temsilcilerinden biri değildir? Asi 92 sayfalık kitabın 42 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Ablam 17 yaşındadır. Ben ablamdan 8 yaş küçük olduğuma göre ben kaç yaşındayım? Gök cisimlerini incelemeye yarayan arcın ismi nedir? Yedi yaşındayken babasının ölümü üzerine yakınları ile Yesi şehrine göç eder. Bu şehirde aldığı eğitimi ilerletmek için Buhara’ya gider. Buhara’da tanıdığı ünlü mutasavvıf Yusuf Hemedanî’ye bağlanır. Şeyhinin ölümü üzerine ömrünün sonuna dek kalacağı Yesi’ye döner. Burada kurduğu tarikat aracılığıyla İslam dininin, göçebe Türkler arasında yayılıp benimsenmesini sağlar. Halk dili ve zevkiyle söylediği “hikmet”ler, onun geniş halk kitlelerince sevilip efsaneleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu paragrafta hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sağladığı faydalar arasında gösterilmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Körfez Savaşlarının, aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bu savaşın ülkemizi sosyal açıdan etkilediğini gösterir? Çatalhöyük’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Kasların ……………………….. bir yapısı vardır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? İçinde yer aldığımız ilk grup, aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Hz. Muhammet’in Medine’ye gelmesinden sonra yaşanan değişimlerden değildir?  Röportaj yapan kişi sadece duyduk ları ve gördükleriyle yetinmez.- Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.- Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.“Röportaj”la ilgili bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerin hangisinde, öyküleyici anlatımdan söz edilemez? Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kurallardan değildir?  Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumda görülmez? Araba çok hızlı gidiyorduCümlesinde koyu renkli kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişmez? “Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz” (Talak Süresi 12.Ayet)  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ dal ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? İngilizlerin Karadenizde karışıklık çıktığını söyleyerek Osmanlı’yı uyarması üzerine asayişi sağlamak için Mustafa Kemal hangi görevle bölgeye gitmiştir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’agöre “Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.” ifadesi aşağıdakilerden Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerindendir? I. Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.II. Yazıyı icat etmişler ve ilk yazılı kanunları yapmışlardır.III.Tekerleği icat ederek ulaşımı kolaylaştırmışlardır.Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Beş vakit namaz ne zaman.farz kılınmıştır?  “Benim olduğumu ....................  el  salladı.” cümlesinde "el sallamanın hemen yapıldığını" belirtmek için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygundur? Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işleminin yapılması hangi kurum tarafından yapılır?  Çevresine yardımcı olan insanın ömrü kısa olsa bile uzun ömürlü sayılır. Bunun yanı sıra serveti olup da çevresine hiç yardımcı olmayan insanlar da var. Hatta bunlar, ken- dileri de yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşarlar. Bunların ömürleri uzun olsa bile kısa sayılır.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?  I. Rüzgar      II. Yer altı suları     III. Yağmur   IV. Sıcaklık farkıYukarıda sıralanan doğa olaylarından hangisi maddeyi etkiler? “Değişmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır? Mu’tezile’nin diğer yorumlardan farklılaşması aşağıdaki düşüncelerden hangisi ile başlamıştır? “ 2 - 0 - 5 - 9 “ rakamlarının tamamı  kullanılarak , yazılabilecek en büyük ve en küçük  dört basamaklı sayıların arasındaki fark kaçtır ? Yazı yazarken imlecin sağındaki karakteri silmek için kullanılan tuş hangisidir?   Kelime işlemci programı olan word programının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? • İspanya’daki Altamira  Mağarası• Fransa’daki Lascaux MağarasıVerilen mağaraların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir