S:1

Hangi cümledeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

Hangi cümledeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Derin hayallere daldı.   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hasta olan kişilere ne demeliyiz?  Aşağıdakilerden hangisi ‘’Kafir’’ kelimesinin anlamlarından değildir? Aşağıdaki devletlerden hangisinin resmî dili  Farsçadır? 70 litre meyve suyu 250 ml’ lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Saat 17.10’da film izlemeye başlayan Ali , 1 sa 43 dk boyunca film izlemiştir.Sinemada filme 15 dk ara verildiğine göre ,Ali  sinemadan saat kaçta ayrılmıştır? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazar, arkadaşlarıyla nerede oynuyor?   Aşağıdakilerden hangisi “23 Nisanda” kutladığımız bayramdır? Türklerin topluluk halinde İslamiyet’i kabul etmeleri hangi dönemde olmuştur? "Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere...............denir."ifadesini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar? Sindirim sonucu oluşan besin atıklarının,  safranın vücuttan dışarı atılmasını sağlayarak boşaltıma yardımcı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?  Elif cebindeki 20 fındığın 3’ünü Burak’a, 8’ini Ahmet’e verdi. Elif’in cebinde kaç fındığı kaldı?  1-Körle yatan şaşı kalkar                 2-Sakla samanı, gelir  zamanı.3-Üzüm üzüme baka baka kararır.    4-Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.      Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi birbiriyle yakın anlamlıdır?  “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onu görür.”(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)Bu ayetten ahiret ile ilgili aşağıdaki sonuçlar- dan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar? Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 20 metre ve bir uzun kenarı ise bir kısa kenarından 25 metre daha uzundur. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Bir işi yapmaya gücü yetmeyen kişi, “Yapamam.” demez de bir bahane ileri sürer.Bu açıklamayı aşağıdaki sözlerden hangisi karşılar? A: I’m very hungry. B: - - - - ? Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda, “Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkı- na sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.”diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur? “Parayı veren ……………………” atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Atatürk yaptığı inkılaplarıyla;I.     Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayıII.    Modern Avrupa ile Türkiye’yi bütünleştirmeyiIII.   Osmanlı kültürünü yeniden canlandırmayıdurumlarından hangilerini amaçlamıştır? Atatürkçülük; taklitçilikten uzak, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkmış bir düşünce sistemidir.Verilen bilgide Atatürkçülüğün hangi niteliği vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kıssaların amaçlarından değildir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulur? Ortaokul öğrencileri Eba’ya hangisi ile girebilir? Aşağıdakilerden hangisi uyumadan önce yaptığımız kişisel bakım faaliyetidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin doğru kullanımı ile ilgili bir açıklamadır? Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardanayıran en belirgin özelliklerindendir? Tanesi 50 kuruş olan sulardan 8 tane alan Ahmet satıcıya 5 lira verdiğine göre kaç kuruş para üstü alır? Damla 14 yaşındadır.Babasının yaşı Damla’nın yaşının 3 katıdır.Annesinin yaşı ise Damla’nın yaşının 2 katının  5 fazlasıdır.Buna göre Damla’nın,babasının ve annesinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Ali : In my opinion, skiing is very enjoyable.Murat : ........................ Skiing is very boring.I prefer cycling to skiing. RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ürünlerin kalitesini belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlara denir. Lirik dram olarak da bilinir. Tamamen şiir şeklinde yazılır ve bestelenir. Eserde şiir, müzik,ışık, kostüm, dans ve estetik zenginlik tam bir uyum içerisinde bulunur. 17. yüzyıl başlarında İtalya’da doğmuştur.Bu parçada anlatılan müzikli tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? 142 + 156 işleminde sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak toplama işlemi yaptığımızda, hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir