S:1

Hangi cümleye güç sözcüğü yerine zor sözcüğünü getirirsek cümlenin anlamı değişmez?

Hangi cümleye güç sözcüğü yerine zor sözcüğünü getirirsek cümlenin anlamı değişmez? sorunun cevabı "Güç işler, bizi hayata karşı dayanıklı yapar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneşin etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez ? 657 sayılı Kanunda amir konumundaki devlet memurlarının görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu görev ve sorumluluklardan birisi değildir? 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid- i Tedrisat Kanununun sağladığı faydalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta konması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer alır? E-posta adresleri nasıl olmalıdır? Aşağıdaki sözcük dizilerinin hangilerinde yazımı yanlış olan sözcük yoktur? Aşağıdaki organlardan hangisi kafatasında bulunur? Mantarların yapısında hif adı verilen ince iplikçikler bulunur. Hifler birleşerek miselyum yapılarını oluşturur. Miselyumlar mantarın toprağa tutunmasını sağlar. Miselyumdan enzimler salgılanarak polimer besinler parçalanır ve oluşan monomerler emilerek alınır.Verilen bu bilgiye göre;I. Mantarlar ekzositoz ve endositoz yapabilir.II. Miselyum kök görevi görür.III. Mantarların hücre dışı sindirim sistemleri gelişmiştir.hangileri doğrudur? Caminin avlusunda bulunan abdest almak için yapılan yere ne ad verilir? Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Uzaktan gelirken bir şarkı sesi, duysam yüzümde nefesini.... Mahmutun şiirinde, hangi duyu organlarını kullanmıştır? Osmanlı Devletinde ilk kez matbaanın kurulmasını sağlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarımla sinemaya gidiyoruz? Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? "Rüzgar" kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Edebiyatta, sanatta, bilimde, politikada ya da başka bir alanda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüdür. Yaşamı yazılacak kişinin günlüklerinden, anılarından, mektuplarından ve etrafındaki yazarların izlenimlerinden yararlanılır. Bu yazı türünde tarafsız davranılır, kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmez.Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne denir? Bir yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin neresinde ve hangi renkle belirtilir? (1) Mahmut Yesarinin eserleri içinde Bağrıyanık Ömer ayrı bir önem taşır. (2) Eser 1930 yılında basılmıştır. (3) Yer yer efsane ve halk söyleyişlerinden yararlanılarak kurgulanan bu roman, akıcılığı ve söyleyişindeki doğallık ile dikkat çekmektedir. (4) Eserde iç içe girmiş iki olay yer almaktadır; birinci olay bir efsane, ikinci olay ise bu efsanenin kendisidir.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın dil ve anlatımına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır? Canlılar hayatta kalabilmek için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olabilir.Bu mücadelede ........................... .Verilen ifade hangi şekilde devam ederseDoğal seçilim açıklanmış olur? Altın madeni işleten kuruluşların, altını ayrıştırmak için ürettiği atık ve çamurun, bir atık barajı yapılsa bile, zararı çok büyüktür. Bugün oluşan atıkları bir barajda biriktirerek doğadaki kaderine terk etmek, bir arıtma değildir. Ve bu tutum bilimsel etikle de bağdaşmaz. ---- Çünkü çevre teknolojileriyle bunların arıtımı mümkündür. Bu arıtımla atıkların zehirlilik, kanserojenik gibi tehlikeleri ortadan kaldırılabilir.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar basamağında 5 (beş) rakamı bulunmaktadır? Cep telefonu hızla yaygınlaşmakla birlikte onu kullanma görgüsüne sahip olma aynı hızda gelişmemektedir. Tiyatro, cami gibi mekanlarda telefonu kapalı konumda kullanmaya çok fazla özen gösterilmemektedir..Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Bir bölgeye ait ekonomik ve coğrafi özelliklerden bazıları:• Orman alanları çok fazladır• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır• Taşkömürü kaynağı fazladırverilen bilgilere göre bu bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az gelişmesi beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir? İnsanlar hürriyetlerini, rahatlarını ve emniyetlerini bugüne kadar araya gelmişlerdir. Cümlesindeki fiilin anlamı için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli harf daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir? Osmanlı Devletinde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir? I- Güneşe çıplak gözle bakmak tehlikelidir.II- Bir varlığı görebilmek için gözümüzden ışık çıkması gerekir.III- Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki yoktur? Anadoluya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Formula 1 Eurovision Müzik Yarışması ve Olimpiyatlar gibi aktiviteler, Dünya çapında pek çok ülkeyi ve insanı bir araya getirmektedir. Dünya da gerçekleşen yukarıdaki organizasyonların ortak özelliği olarak hangisi gösterilemez? Hür kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir