Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş
Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş
Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Bu şarkı örneğinden yola çıkılarak aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kalbim yine üzgün seni andım da derindenGeçtim yine dün eski hazan bahçelerindenÜzgün ve kırılmış gibi en ince yerindenGeçtim yine dün eski hazan bahçelerindenSenden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuşGördüm ki yazın bastığımız otları solmuşSon demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuşGeçtim yine dün eski hazan bahçelerindenBu şarkı örneğinden yola çıkılarak aşağıdakilerdenhangisi söylenemez? sorunun cevabı "Divan şiirindeki örneklerine göre daha süslü, sanatlı bir dille yazılmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir.” Hadiste neyin önemi vurgulanmıştır? 1. insanları mutlu ediyorsa2. mutlu olursunuz3. yaptığınız iş4. siz deNumaralanmış sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kalkınca eski haline döner?  Bir bilim insanı havuç köklerindeki meristem hücreleri ile hazırladığı kültürden havuç bitkisi üretmeyi başarmıştır.Buna göre oluşan yeni bitki ile önceki bitki arasında aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ........................dir. Atatürk’ün sağlığında iki kez çok partili hayata geçilmiş; fakat iki deneme de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?  Selim' in bir deste çorabı var. Garip' in çorap sayısı ise Selim' in çorap sayısının iki katı kadardır. İkisinin çorapları toplamı kaçtır? "Madeni para, raptiye, kağıt, bardak, çivi”Mıknatıs yukarıdaki cisimlerden kaç tanesini çeker? Karagümrük’te kırk yıldır eskici arabaları yapan bir marangoz dükkânındayız. Orta yaşlarda görünen dükkân sahibi, sokakta ayaküstü sohbet eden iki ihtiyardan daha yaşlı olanını göstererek ‟İşte, gerçek usta!” diyor. Dükkân sahibine göre, zabıtaların sıkı çalışmasından dolayı babasının bir zamanlar yaptığı gibi sağlam ve kalıcı arabalar artık yapılamıyor, yapılsa bile satılamıyor.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından değildir? "Kişilerin yaşamını sürdürmek, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir."Tanımı verilen kelime hangisidir?