S:1

Harun Reşit ve oğulları Dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin en parlak dönemi sayılır?

Harun Reşit ve oğulları Dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin en parlak dönemi sayılır? sorunun cevabı "Abbasilerin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Akdeniz ikliminin Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir? Avrupa’dan kaçıp Amerika’ya yerleşen göçmenlerin, 1776 yılında Amerikan Anayasası’nda devletin dininin olamayacağını, dinin bireysel olduğunu, inanç hürriyetinin ana ilke olması gerektiğini kabul etmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  2, 0, 5, 9 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisi Anadolu’ya açılan, köyü ve köylüyü anlatan eserlerden değildir?  Otobüs yolculukları beni çok mutlu ederdi. Yolculuk yapacağımız günün sabahında duyduğum heyecanı hiç unutamam. Genellikle akşamları yolculuk yapardık. Akşamları her yer, yanan ışıklarla daha da güzel olurdu. Muavin,  Kemal Sunal filmini koyunca yolculuk daha da bir keyifli hale gelirdi.  Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygularına yer verilmemiştir?   Kaldırımı olmayan bir yolda gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri değildir? Onar ritmik sayarken elliden sonra hangi sayı gelir? Aşağıdakilerden hangisi “kızgınlık” anlamı veren deyimdir? (-9) . (+8) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  Aşağıda verilen durumlardan hangisi orucun bozulmasına sebep olur? Ağaçtaki  13 kuştan 5 tanesi kaçmış.Geriye kaç kuş kalmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut sözcük vardır?  Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir.Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir? Park halinde yanımızda duran otomobil hareket ettiğinde kendi otomobilimizi hareket ediyormuş gibi algılamamız aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir? Atatürk’ün babasının adı nedir? It’s raining outside. - - - - !  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bütçe ile ilgilidir? Bebeklik döneminin kaçıncı ayında olan sağlıklı bir bebek, kendi başına oturabilir? 3x + 13 = 7 olduğuna göre x kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatında önemli söylevcilerden biridir? ‘yapmak-bozmak’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yanlış yazılmıştır? Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine “Patrik” denilen mezhep hangisidir?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulu öğe zarf tümlecidir?  Bir bitkinin yaprak hücresinde;I. SolunumII. Enzim senteziIII. Suyun parçalanmasıIV. Oksijen üretimiverilenlerden hangileri her zaman gerçekleşir? ”Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.”M. Kemal Atatürk’ün bu sözü onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?   Yasama yetkisinin konu itibarıyla sınırlandırılmamış olduğu ve yasama organının bir konuyu anayasaya uygun dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebileceği ilkesine ne ad verilir? Semra ve Mustafa’nın sırasıyla 36 ve 54 adet kalemi vardır. Semra ve Mustafa kalemlerini birbirine karıştırmadan kalem kutularına yerleştireceklerdir.Her kalem kutusunda eşit sayıda kalem bulunacağına göre en az kaç tane kalem kutusuna ihtiyaç vardır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre uzman öğretici,usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet Memurlarına,ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli  ders görevi verilebilir? Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir?  Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi      etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız      İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep - sonuç cümlesi değildir? Oruç tutmak için gece kalkılan ve o zaman diliminde yenilen yemeğe ne ad verilir? “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” (İnfitar suresi, 10-12. ayetler) Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisi vurgulanmıştır? “Rabbena leke’l hamd” ne zaman söylenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir