S:1

Aşağıda verilen destan - ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen destan - ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Oğuz Kağan Destanı - Uygur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
"yoldan" kelimesinin aldığı ekin adı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte Kuran-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmişitir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki “mi” yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?  Turşu yaparken hangisi kullanılmaz? Türkiye’ nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem nedir? Hangi cümlede farklı türde bir adıl kullanılmıştır.  Bilinçli tüketici olarak haklarımızı aramak için neler yapmalıyız? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yerleştiriniz.(...) Kuvvetin birimi Newtondur.(...) Gelme açısı yansıma açısına eşittir.(...) Amip, bakteri ve paramesyum tomurcuklanarak  çoğalır.(...) Aynı yolu daha kısa sürede alanın sürati azdır.(...) Ses en hızlı katıda yayılır. Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir? İki sayının farkı 110’dur. Eksilenden 30 çıkarıp, çıkana 12 eklersek yeni fark kaç olur? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, idare ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge talepleri talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç kaç iş günü içinde yerine getirir? “Yapıverdi” birleşik eyleminde aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır?           Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin hangisidir? İç Anadolu Bölgesinin ekonomisi, hangi faaliyete dayanmaktadır? “savaş” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  A: What must we do to protect environment?B: _________________________________ Aşağıdakilerden hangisi trafikte yayanın sorumluluklarından değildir? “Kuvvetler ayrılığı’’ düşüncesini ortaya atarak devletin mutlak gücünü kişi hak ve özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı hedefleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti(!) konulmaz? İnsanlar alacakları tedbirlerle, depremlerin zararlarını en aza indirebilirler.Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri olamaz? I- Atardamar kanamalarıII- Toplardamar kanamalarıIII- Kılcal damar kanamalarıYukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde,açık renkli kanın yara ağzından kalpatımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir? Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir? Hangi kelime her zaman büyük harfle başlar? He  -  -  -  -  to  work  in  his  new  office yesterday. Osmanlı Devleti’nde ustalığa yükselen bir kimsenin lonca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine ne ad verilmiştir?  Aşağıdaki   seçeneklerde    verilen  kitap  ve  peygamber  eşleşmesi   hangisinde  yanlış  verilmiştir? Bir çıkarma fark 300’dür. İşleminde eksilene 20, çıkana 10 eklersek yeni fark kaç olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Çeşitli araçlarla insanların birbirlerinden haber alıp vermelerine ne denir? Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse o kötülüğü kalben kınayın. Bu da imanın en zayıf noktasıdır.Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşı- lamaz? Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine, “Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu dünyanın sonu ne olacak?” gibi sorular sorar. İnsanın sonu ile ilgili soru ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin farkındadır. İşte bunu fark eden insan, yaşamın bir amacı olduğunu anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı- lamaz? Yazılı belge ve bulguların olmadığı Tarih Öncesi dönemlerle ilgili araştırma yaparken tarih bilimi en çok aşağıdaki yardımcı bilimlerden hangisinden yararlanır? Orta Asya'nın en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen bir kişinin özelliği olmaz? Aşağıdakilerden hangisi kendisi­ne uygulanan kuvvet kalktığında eski biçimini almaz? Türkiye’deki Müslümanlar bazı deniz hayvanlarını yemezken, uzakdoğu daki Müslümanların yemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Çevre kirliği ile ilgili hangi bilgi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir