S:1

Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan canlı grubu hangisidir?

Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan canlı grubu hangisidir? sorunun cevabı "Mikroskobik canlılar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulanına ne denir?  Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Müslümanların ilk kez yenildiği savaş hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme eleştiri yazarları arasında yer almaz? Aşağıdaki 3'er sayma örüntülerinden hangisi doğrudur? ʽʽ - - - - anlamak - - - - anlamaktan iyidir.”Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Motosiklet, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ekeylem alarak yüklem olmuştur?   1 onluk + 8 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Elektriği iyi ileten maddelere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir?  Yunanlılar karşısında İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu geri çekilmeye başladı. TBMM başkanı Mustafa Kemal Paşa ordunun daha fazla yıpranmaması için Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna doğru çekti.Verilen bilgilere göre;I.     Mustafa Kemal ordunun kaybını azaltmak istemiştirII.    Türk ordusu Yunan işgalini durduramamıştırIII.   Yunan ordusu Anadolu’yu ele geçirmiştiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? “Alın teri dökmek” deyiminin anlamı hangisidir? Varlığı, var olanları bir bütün olarak ele alıp inceleyen felsefe; gerçek varlıkları insan zihninden bağımsız, bilincin dışında ele alırken, ideal varlıkları ise insan zihninin bir ürünü olarak görür. Örneğin; ağaç, kitap, kalem gibi nesneler insan zihninden bağımsız olarak var olan gerçek varlıklardır. Bu tür varlıklar zamana, mekâna bağlı olarak değişir ve yok olabilirler. Sayılar, geometrik şekiller gibi varlıklar ise insan zihnine bağlı ideal (düşünsel) varlıklardırParçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?  I.   40 yaşını doldurmakII   Yüksek öğrenim görmekIII  TC vatandaşı olmak Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarındandır?  82ab sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? 1950’den sonra şiirde yeni arayışlara yönelen bazı şairler yeni bir akım başlatmıştır. Anlamda kapalılığın, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışının savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürmüştür.Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? - Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.- Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.- Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfi koyunuz. (…….)  Göçmen kuşlar,  ışık kirliliği yüzünden yönlerini daha iyi bulur.(…….)  Evlerimizin duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.(…….)  Su hiç tükenmeyecek bir kaynağımızdır.(…….)  Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine donma denir.(…….)  Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denir. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 4 ile kalansız bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisi hem eğitim hem de iletişim amacıyla kullanılan bir teknolojidir? Hz. Muhammed’in hangi akrabasının adı “Abdülmuttalip”tir?  Aşağıdakilerden hangisi “Bilim İnsanlarının Özellikleri” arasında gösterilemez? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?   1. Akıllı olmak2. Yemek-içmek3. İnanmak4. Doğmak-büyümekYukarıdakilerden hangileri insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine seçtikleri uygun yerleşim yerlerinden biri değildir? 3 ders saatimizi saat ve dakika olarak yazınız? (1 ders 40 dk.) Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir? 1. Türk tarih kurumunun kurulması 2. Teşvik`i sanayi kanunu`nun çıkarılması 3. Soyadı kanunu`nun kabulü Yukarıda verilen inkılaplar aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili değildir? • İtalya kendisine sömürge bulmak istiyordu.•   Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak•   geldi.•   Mustafa Kemal burada halkı işgallere karşı örgütlediVerilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın Balkanlar’daki bütün Slavları bir bayrak altında toplama siyasetidir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır? Sally : Can I climb that tree, mum?Mum : - - - -. It’s very dangerous. Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudan etkili olmuştur? Benim yaşım ile annemin yaşının toplamı 50’ dir. 4 yıl sonra ikimizin yaşları toplamı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?  Röportaj yapan kişi sadece duyduk ları ve gördükleriyle yetinmez.- Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.- Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.“Röportaj”la ilgili bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Sömürgecilik hareketlerini başlatan iki önemli olay hangileridir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir