S:1

İstanbul u ilk kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?

İstanbul u ilk kuşatan Osmanlı padişahı kimdir? sorunun cevabı "I. Beyazıd" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir? Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  Böbreklerde idrarın oluşumu ve vücuttan atılması sürecinde,I. Bowman kapsülüII. Glomerulus kılcalıIII. Henle kulpuIV. İdrar kesesiyapılarının çalışma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? • İnsan hür bir iradeye sahip değildir.• Kul, Allah’ın takdir ettiği  fiilleri yapmak  zorundadır.Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi İslamcılığın çıkış amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.(  ) Deniz ve göllerin tabanlarında fosiller bulunabilir.( ) Demir, nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilir.( ) Karbonhidratlar yapıcı onarıcı besin içerikleridir.(  ) Kayaçların farklı renkte olmasının nedeni yapısındaki minerallerdir.( ) Fosiller sadece kayaçlarda bulunur. Romancının kişileri capcanlı,elinizi uzatsanız dokunabileceksiniz onlara.Tek boyutlu kişiler de değil bunlar,hep aynı çizgide değiller.Bazen ağlıyorlar,bazen gülüyorlar.Bazen iyilerle, bazen kötülerle karşılaşıyorlar…             Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?   Tarih, çoğumuzun öğrencilik yıllarında korkulu belası olan ezber silsilesi olmadığı gibi çocukluğumuzda hayatı yeni yeni tanırken yaşadığımız heyecanlar, körebe oyunlarımız, bisiklete binerken annelerimizin arkamızdan “Aman dikkatli sür, düşersin!” diye bağırdığı sokaklar, dedelerimizin anlattığı hikâyelerdir aslında. Sayısal bilimlerin somutluğu kadar elle tutulur olmasa da insana dair en büyük ce- vapların içinde olduğu, ezberle değil de tadına varılarak bilginin hazzını yaşatacak ender bir değerdir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygambere ilk iman edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekir’dir.Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? TBMM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Okula yazılan  bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?  Ülkemizin doğal kaynaklarının, özellikle su kaynaklarının azalması üzerine birtakım önlemler alınmaya başlanmıştır. İstanbul, Ankara gibi büyük kentler başta olmak üzere bütün ülkede “Suyunu Boşa Harcama” sloganı eşliğinde kampanyalar düzenlenmiştir.Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  “512 091” sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir?  Yunus Emre’nin Anadolu’ya ektiği tohumlar aradan yüzyıllar geçse bile yeşermeye devam ediyor.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıda- kilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki maddeler pürüzlü oluşlarına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Halat çekme oyununda iki taraf da birbirini yenemiyor ise bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? What should we do to protect the environment? Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz? “Bunu duyunca tepem attı.”  Bu cümledeki  “tepem attı.” deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılamaz? "Hep birlikte kır gezisine gittik" cümlesinde eylemi yapan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmıştır? Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? Furkan, arkadaşlarıyla yaptığı bir coğrafya gezisi sırasında granit bloklarının üst üste birikmesiyle oluşmuş yeryüzü şekillerine rastlamıştır. Furkan’ın coğrafya gezisi sırasında rastladığı yer şekilleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi web tarayıcısı değildir? İnsanların kendisini başkasının yerine koymasına ………… denir Eray  : - - - -?Nigel : I read the news online. The Internet has many advantages and disadvantages. It is very useful for many purposes. By using the Internet, you can do online shopping, chat with your friends, meet new people or send emails. You can also listen to music, watch films and even practise English. If you use the Internet carefully, it can be a good friend to you. But there are bad sides, too. For example, unsafe sites can be harmful for you. The worst of all, if you spend too much time on the Internet, you can become an Internet addict. So you may have some social and health problems.If you are careful about using the Internet, - - - - .  Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? I. Bozkır kültüründen şehirleşme hayatına girmeleriII. Tarım ve hayvancılığın yanında ticaret hayatına atılmalarıIII. Savaşçı özelliklerini fetih ruhuyla pekiştirmeleriIV. Buhara, Semerkant, Taşkent gibi kültür merkezleri oluşturmalarıV. Dilinde Arapça kelimelere de yer vermeleriYukarıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra sosyal, siyasi ve kültürel hayatında meydana gelen değişikliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur? I. Kayak  turizmiII.  MadencilikIII.  UlaşımIV. TarımÜlkemizdeki ovalardan yukarıdaki faaliyetlerden hangileri için yararlanılması daha uygun olur? 62  + 42  = işleminin sonucu kaçtır? 29 Ekim 1923 ‘ te hangi olay olmuştur? “İnsan başkasının karşılaştığı olumsuz bir durumla alay etmemeli ve gülmemelidir. Çünkü aynı durumla o da karşı karşıya gelebilir.” Anlamına gelen atasözü hangisidir? Bir deneyde, iki cisim üzerine aynı kuvvet uygulandığında cisimlerin şeklinin değiştiği gözleniyor. Uygulanan kuvvet kaldırıldığında cisimlerden biri eski hâline dönerken diğeri bükülmüş şekilde kalıyor.Bu deneyde kullanılan cisimler aşağıdakilerden hangisi olabilir? ”O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi örgütlü toplumun özelliklerinden biridir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir