S:1

Aşağıdakilerin hangisinde nesözcüğü diğerlerinden farklı bir türdedir?

Aşağıdakilerin hangisinde nesözcüğü diğerlerinden farklı bir türdedir? sorunun cevabı "Binadan çıkan çocuklar ne tarafa gitti?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
I. We walked around the peninsula before the departure.II. On our fifth day, we left the hotel.III. We went sightseeing on our second day.IV. We arrived at the hotel on Tuesday.V. The next day, we went on a boat trip.Seçeneklerden hangisi cümlelerin doğru sıralamasını göstermektedir? Göl kenarında, piknik yapanlardan başka kimse yok.Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkar? Bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine ne denir? A doğal sayısı 63ten küçüktür. 92 sayısının A ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre bu koşula uyan kaç farklı A sayısı vardır? Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisininonda birler basamağına yuvarlanmasıyla eldeedilen sayı diğerlerinden büyüktür? Aşağıdaki kelimelerin hangisi adın başına gelirse sıfat olmaz? 7639 < A < 7645Yukarıdaki sıralamada A yerine kaç tane sayı yazılabilir? Hücrede madde iletiminden sorumlu organeldir. Hücrenin içinde maddelerin taşındığı bir tünel sistemi gibidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)... (Mâide suresi, 6. ayet)Ayette sözü edilen temizlik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Taşıt içinde bulunmayan, trafikte sabit ya da hareket halinde bulunan insanlara ne denir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Deprem dalgaları ile ilgili;I. Geçtiği yerleri sarsarak hasarlara yol açabilir.II. Dalgalar kaynaktan uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır.III. Depremler Richter ölçeğine göre derecelendirilir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz? Yön bulmaya yarayan alete ne denir Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı Mustafa Kemalin topyekûn mücadele fikrine uygundur? İnsanda duygu, cesaret ve akıl olmak üzere üç yeti vardır. Bu üç yeti devlette üretici sınıf, asker sınıfı ve yönetici sınıfa karşılık gelir. İdeal devlet filozofların krallığında gerçekleşecektir. Verilen düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz? 4 şişe su ile bir kova dolmaktadır. 8 kova ile ise bir su deposu dolmaktadır. Kaç şişe ile bu su deposu dolabilir? İslamın şartları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi panelin planı içinde yer almaz? Üç basamaklı en büyük negatif tamsayı ile iki basamaklı en küçük negatif tamsayının toplamı kaçtır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir? · Bursayı fethederek başkent yaptı.· İlk kez divan teşkilatını kurdu.· İznikte ilk medreseyi açtı.Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanında gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır? Bahçemizin çevresi 342 metredir. Bahçenin etrafında 3.turu bitirmeme 58 m kala babam beni çağırdığı için, turu tamamlamadan eve dönmek zorunda kaldım. Kaç metre yürümüş oldum? Doğru bilgiye insan doğuştan sahiptir. Biz bir şeyi öğrenmeyiz, sadece hatırlarız. Doğru eğitim hatırlamaya yardımcı olacak ipuçlarını veren eğitimdir.Bu metin bilginin kaynağı konusunda hangi görüşü desteklemektedir? Bir ikizkenar üçgenin eşkenarlarından birinin uzunluğu 9 cm, üçüncü kenarı 13 cm olduğuna göre bu üçgenin çevresi kaç cmdir? Aşağıdakilerden kaç tanesi insanın sahip olduğu evrensel değerlerdendir? *özgürlük , *eşitlik ,* adalet , *sevgi*düşmanlık , *saygısızlık , *hoşgörü Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olan hali aşağıdakilerden hangisidir? Muhammed: Can I have ........... fruits?Yiğit: No, I dont want to have ......... fruits. I want to have .......... vegetables. Hz. Muhammed (sav.), Kabenin onarımı sırasında Hacerül Esvet taşının yerleştirilmesinde anlaşmazlık çıkınca hakem olarak seçilmişti. Bu karardan herkes memnun olmuştu.Bu durum Hz. Muhammed (sav.)in hangi yö- nünü göstermektedir? Because of - - - -, Polar bears are in danger. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) yoktur? Aşağıdakilerden hangisinde Göktürk Dönemiyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı söyleyişe başvurulmuştur? Türkiye Fiziki haritasında hangi bölgemizde kahverengi daha fazladır? Dağcılar, Alp Dağlarında buldukları bir mumyaya Ötzi adını verdiler. Mumya, silahları ve giysileriyle bir buzulun içinde donmuş hâlde bulunuyordu. Giysilerini inceleyen araştırmacılar, bu giysilerin yapımında en az beş farklı hayvan derisi kullanıl- dığını belirlediler.Bu metinde Ötzi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir