Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özeliklerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özeliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "İnsan hakları sonradan gelişir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Karahanlı Devleti, hangi özelliğinden dolayı kendisinden önceki Türk devletlerinden ayrılır? Aşağıdakilerden hangisi özellikle pamuk üretiminde yararlanılan toprak türüdür? I. SağlıkII. TarımIII. ÇevreVerilenlerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanlarındandır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre “Sosyal Etkinlikler Kurulu”nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Mucize ile ilgili olarak Esma'nın söylediği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Az sözle çok şey anlatabilenler yetenekli kimselerdir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Hangi temizliği gün içinde birçok kere yapmak gerekir? Hz. Muhammed (sav), namazı uzun kıldıran bir imamı uyarmış, cemaatte yaşlılar olabileceğini ve zorlanabileceklerini söylemiştir.Bu olay, Peygamberimizin daha çok hangi yönünü göstermektedir? 348 564 121 sayısının onmilyonlar basamağında bulunan rakam hangisidir? öyle anlatılmaz bu savaş bence,Dağ, taş diele gelmiş kendi dilince,Hücum diye bir ses duydum ilkönce,Sonra Allah Allah dedi Mehmet’im.            Bu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Işık ile ilgili;I. Işık hem dalga hemde tanecik özelliği gösterir.II. Dalga boyu büyük olan ışımanın frekansı küçüktür.III. Frekansı büyük olan ışımanın enerjisi de büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur?