Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Kloroplast
II. Ribozom
III. Mitokondri
IV. Endoplazmik retikulum
V. Golgi cisimciği
Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. KloroplastII. RibozomIII. MitokondriIV. Endoplazmik retikulumV. Golgi cisimciğiYukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmasına ne ad verilir?  Canlılarda D vitamini oluşmasını hızlandıran, bakterilerin yok edilmesinde, dezenfekte de ve kokuşmanın önlenmesinde kullanılan ışınlar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülündeki nükleotit sayısıyla eşit sayıda bulunur?  Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir çıkarma işleminde fark 60 dır. Eksilen 25 artar, çıkan 10 eksilirse yeni fark kaç olur? Annem 18 metre kumaşın 4 metresiyle pantolon, kalan kumaşın 3 metresiyle de etek dikti. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? Kaan was having a bath - - - - the phone rang. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Birçok canlı türünde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumları elde edilmiştir. Bu tohumların yetiştirildiği yere yakın ortamlarda, bu uygulamanın yapılmadığı başka mısır bitkilerinden oluşan tohumların da genetiğinin değiştiği gözlenmiştir.Bu açıklama doğrultusunda,I.  Biyoteknoloji çalışmaları yalnızca mısır bitkisi üzerinde gerçekleştirilmektedir.II.  Genetiği değiştirilmiş mısır bitkileri ile etrafındaki diğer mısır bitkileri arasında biyoteknolojik yöntem kullanılmadan da genetik madde aktarımı gerçekleşebilir.III. Genetiği değiştirilmiş canlılar, çevrelerindeki diğer canlı türlerinin genetik yapısını yalnızca beslenme yoluyla etkiler.çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel esaslarından değildir? Matematik öğretmeni Eren Bey, öğrencilerine beş seçenekli sorulardan oluşan 30 soruluk bir test uygulamıştır. Test kitapçığının ilk sayfasındaki yönergede “Testinizde 30 soru bulunmaktadır. Test süresi 45 dakikadır. Test sonucunda doğru cevaplarınıza bir (1), yanlış cevaplarınıza sıfır (0) puan verilecektir. Yanlış cevaplarınızdan dolayı doğru cevaplarınız silinmeyeceğinden, cevabınızın doğruluğundan emin olmadığınız sorular için size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olacaktır. Dersten başarılı olabilmeniz için en az 18 soruya doğru cevap vermeniz gerekmektedir.” açıklamalarını yazmıştır.Eren Öğretmen’in yönergesinde geçen “18 soru” ifadesi ölçme ve değerlendirme kavramlarından hangisiyle açıklanırsa daha doğru olur?