S:1

Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zarüretiminde görev almaz?

Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zarüretiminde görev almaz? sorunun cevabı "Lizozom" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Türkiye’de kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin tarımsal üretime katkı sağladığı söylenebilir? 1. Gece gökyüzüne baktığınızda Kutup Yıldızı’nı rahatlıkla görebilirsiniz.2. Biraz hızlı hareket edersen otobüse yetişiriz.3. Sabahattin Ali, başarılı romanları olmasına rağmen öyküleriyle tanınır.4. Yazar, insan ruhundaki karmaşık duyguları ustalıkla yakalıyor.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçişli fiil kullanılmıştır? Hastalığa gösterdiği sabırdan dolayı, Kur’an-ı Kerim’in bize örnek gösterdiği peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Bahçeye ektiğmiz fidan her ay 3 santimetre uzamaktadır. Bu fidan 9 ayda kaç santimetre uzar? Yer altında meydana gelen ani sarsıntılara ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi iç gezegen değildir? Vücudumuzda ……………………........ yapıcı ve onarıcı görev yapar​Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti’nde açılan Türk matbaasında ilk olarak aşağıdaki hangi eserler basılmıştır? Hz .Muhammed (sav.)’in hicret ederken yol arkadaşı ……………..; emanetleri sahiplerine vermesi için Mekke’de bıraktığı kişi ise ………………. Olmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki isimlerden hangileri getirilmelidir? Nitelikleri toplum tarafından belirlenen, toplumları meydana getiren insanların her birine denir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evlilik ve aileyi teşvik etme amaçlarından biri değildir? Büyük (Pasifik) Okyanus’ta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur? İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir? Başımızın üstünde nereden geldiği bilinmeyen bir rüzgâr esiyordu. Bu rüzgâr, kızgın çöllerin içinden çıkarak alnımızı bir alev gibi yakıyordu.Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bu sanatın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisini yapmak yayalar için tehlikeli bir davranıştır? İnsan yalnızca var olan değildir, aynı zamanda kendini var olan olarak algılayabilen, duygularının ve yaptıklarının farkında olandır.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?  Eleştirmenlik zor bir iş. Bazı dergilerde öyle kitap eleştirileri okuyorum ki kitabı okuma­dığım hâlde yazarına haksızlık edildiğini anlıyorum. Yazar yirmi yıl emek vermiş; bir arkadaş çıkıyor, onu yerin dibine batırıyor, olur mu? Adamın dedikodusunu yapar gibi kitap eleştiriyor. Yazarın kitabı ile kişiliğini hâlâ karıştırıyoruz.Bu parçada, sözü edilen eleştirmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağladığı savunulamaz? I am a fireman. I like…………….… (+3) + (-3) + (-4) + (+4) işleminin sonucu kaçtır? Trikosist  adı  verilen  zehirli  ipliksi  zıpkınlar  sayesinde  düşmanlarına karşı savunma yapan, aynı  zamanda  bu  yapıları  avlanmada kullanan protista grubu aşağıdakilerden  hangisidir? I- Harp AkademisiII- Selanik Askeri RüştiyesiIII- Manastır Askeri İdadisiIV- Harp OkuluMustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir adın yerini tutmuştur? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Arap Yarımadası’ndaki bölgelerden biridir. Ilıman, çöl ve yayla iklimine sahiptir. Bu bölgede Mekke, Medine ve Taif olmak üzere üç şehir bulunur. Hz. Muhammed (sav.) bu şehirlerden Mekke’de doğmuştur.Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?  Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen hangi çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır? Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir? Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır? 424,596 ondalık kesrinde yüzde birler basamağında bulunan rakam kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir? "A : 34 = 126" işleminde A ile gösterilen bölünenin yerine kaç yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinde öğrenmenin etkili olduğu söylenemez? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için kimler emir çıkarıp bunları ilan edebilir?  Kur’an hangi peygambere gönderilmiştir? Allah’ın bizlere verdiği birçok nimet karşılığında biz ne yapmalıyız? Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: “Başkası ne der?”Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? July is - - - - than  December. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir