S:1

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları asli Devlet Memurluğu na atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yapacakları yeminle sadakatlerini belirtirler?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları asli Devlet Memurluğu na atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yapacakları yeminle sadakatlerini belirtirler? sorunun cevabı "Bir ay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmıştır? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi anı ve günlüğün ortak özelliklerinden biridir? • Ay yılı esasına göre hazırlanmıştır.• Hz. Muhammedin Mekkeden Medineye göçünü başlangıç olarak kabul eder.• Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır.Hakkında bilgi verilen bu takvim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Tuz kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yapılışında tuz kullanılan, tuzu çok olan anlamı taşır? Ülkelerin yetişmiş kalifiye elemanlarının yurtdışına giderek orada çalışmalarına beyin göçü denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçüne örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.(.....) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.(.....) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.(.....) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.(.....) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir. 3 ay + 2 hafta + 6 gün kaç gün eder? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ve temizliklerimizden birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil diğerlerinden farklı bir şahıs eki almıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde yer almaz? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiili durum yönünden etkilemektedir? I. TBMMnin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalamasıII. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalanması.III. İtalyanların Anadoluda işgal ettikleri toprakları boşaltmasıSakarya Savaşından sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar yaşandığının göstergesidir? Türkiye´de sicaklik dagilisinda asagidakilerden hangisinin etkisi yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi uyarma disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? Hangisi iletişim sürecinde yer almaz? Bir öğrenci, bir çay bardağına biraz su koyduktan sonra üzerine birkaç kaşık şeker atıp karıştırıyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri gerçekleşir?I. Şeker suda çözünür.II. Şeker suda erir.III. Su buharlaştırılırsa şeker yok olur. Demir tozu + plastik aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak ayrılır? Camiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? He - - - - tells lies. He hates lying. İnsan, her zaman dert içindedir. Bir dertten kurtulsa da başka bir derde düşer.Bu parça aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması olabilir? Hurafe ve batıl inançla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4 tanesi 160 Kr olan kalemlerden 9 tanesi kaç Kr‘ dir ? Saat yüzük ve bileklik aldım. Cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül konulmalıdır? Bir kolideki 30 yumurtanın 1/6‘ sı kırık çıktı. Kırık olan yumurta sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ateş kürenin altında bulunan katmandır? Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan aşağıdaki düşüncelerden hangisi, imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur? .....................,olmuş ya da olması mümkün olan olayları yer,zaman ve kişileri belli ederek anlatan yazı türüdür. Bu paragrafın başındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü sayı sıfatı değildir? I. Piste yaklaşan uçakII. Ağaçtan düşen elmaIII. Arabanın yeşil ışıkta geçmesiYukarıdakilerden hangisi veya hangileri hızlanma hareketi yapar? Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki nedir? Sınav sonuçlarını görünce gözleri parıldadı." cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aysu ve Özlemin A ve B işlerini yapma süreleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.• Aysu A işini tek başına 2 saatte yapabilmektedir.• Özlem B işini tek başına 6 saatte yapabilmektedir.• Aysu ve Özlem birlikte çalışarak A ve B işlerinin tamamını 3,6 saatte yapabilmektedir.Buna göre Aysu B işini tek başına kaç saatte yapabilir? I. Genellikle 5 harften oluşur.II. Dosya adından önce gelirler. III. Ona bakarak dosyanın türünü anlayabiliriz.Dosya uzantıları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Ahiret gününde sevap ve günahların ölçüleceği sembolik teraziye ne ad verilir? Can 14 yaşındadır.Dedesinin yaşı Metenin yaşının 7 katının 13 eksiği kadardır. Dede kaç yaşındadır ? Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin............yılında, Taifte..........kabilesini İslama davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında...........vardı. Peygamberimizi Mekkeye girerken .............Onu himayesine aldı. Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mustafa Kemale Gazi ve Mareşal ünvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir