S:1

Abbasi Devleti, Türklerin askerlik yeteneklerinden faydalandığı gibi savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için de bazı önlemler almıştır.
Verilenlerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

Abbasi Devleti, Türklerin askerlik yeteneklerinden faydalandığı gibi savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için de bazı önlemler almıştır.Verilenlerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? sorunun cevabı "Türk ordusu için Samarra şehrinin kurulması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki dört basamaklı doğal sayılardan hangisi 5800 e daha yakındır ? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın konusu olamaz? Erzurum Kongresinde Kuvayımilliyeyi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır. kararının alınması, aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğine kanıt olabilir? Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadoluda başlatan ilk cemiyet hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre kulüp temsilcisi kimler arasından seçilir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir? Uydun düşman sözüneSerin ettin arayı.Uymak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindedörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kurân-ı Kerimin ilk sûresi aşağıdakilerden hangisidir? İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması,üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Klasik divan şiirini Batı şiirinde bütünlük anlayışı ile ele almıştır. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalan şair; vatan, millet ve İstanbul sevgisini şiirlerinde tema olarak işlemiştir. Bir Başka Tepeden adlı şiirin de şairi olan bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim hangi ayda inmeye başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ilgili yanlış bir bilgidir? Sudenin 12 kitabı vardı. 2 kitabını da sınıf kitaplığına bağışladı.Sudenin kaç tane kitabı kaldı? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır? She doesnt want to lose her scholarship - - - - she should concentrate on her lessons. Benim boyum 1m 35 cm dir. Fuat ın boyu ise 1m 58 cm dir. Fuat benden kaç cm uzundur? Akdeniz Bölgesinin en önemli doğal güzelliği aşağıdakilerden hangisidir? Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Selin 13 yaşındadır. Selenin abisi, Selinden 5 yaş büyüktür. Selin ile abisinin yaşlarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Sevgili Peygamberimizin çocuklarla ilgili davranışlarından değildir? 35 kişinin katıldığı bir kampta; her çadırda en fazla 4 kişi olacak şekilde şekil de yerleşiliyor. Bu kampta herkesin konaklaması için en az kaç çadır gereklidir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Enerji üretiminde kullanılmayan glikozun depolanmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Teknolojik bir ürünün ilk kullanılmasında zorlukla karşılaşan bir tüketici için yapılacak en doğru şey nedir? Aşağıda verilen hormonlardan hangisi sindirim sisteminde görevli organlar tarafından üretilemez? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde oynanan halk oyunudur? Metafiziğin sözcük anlamı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Şiiliğin savunduğu ilkelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Yaralı kuş acıyla kıvranıyordu. Cümlesinde ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün sosyal bilimler konusunda yaptığı çalışmalardan biri değildir ? Kamu İhale Kurulu üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen - - - - içinde ve görevleri devam ettiği sürece - - - - genel mal beyanında bulunmak zorundadır.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir? Aynı yapıdaki arazi şartlarına sahip aşağıdaki akarsu vadilerinden hangisinin oluştuğu yerde akarsuların akış hızının daha yüksek olması beklenir? I saw an accident - - - - I was walking on the street. Aile bütçesini hazırlarken hangisini en sonda düşünürüz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde -lar/ -ler eki eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir