S:1

Osmanlı Devleti' nde anayasallaşma süreci ilk defa ne ile başlamıştır?

Osmanlı Devleti' nde anayasallaşma süreci ilk defa ne ile başlamıştır? sorunun cevabı "Tanzimat Fermanı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sağlığında kitap çıkarmayan şair; şiirlerinin konularını aşk, tabiat, deniz, ölüm ve sonsuzluktan aldı. İstanbul sevgisini işledi. İç ahengi her şeyden üstün tuttu. Şiiri musikiden başka türlü musiki olarak kabul etti. Kendinden sonraki kuşaklar üzerinde çok etkili oldu.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 5 kg sütün ⅕ kg ile tatlı, ⅖ kg ile yoğurt yaptım. Geriye kaç kg süt kalmıştır? Aşağıdaki sözü edilen eylemlerden hangisi her zaman yapılmaktadır? Ağaçların çiçeklenip, ekinlerin büyümeye başladığı günlerde köyüne gider, çocukluk 1 2 3günlerini sanki yeniden yaşardı. 4 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerle-rinden farklıdır.? "Şimdiye kadar seksen kitabım yayımlandı. Bunların hepsi bana, sanki yazacağım seksen birinci kitabımın müsveddesiymiş gibi geliyor." diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Eser bir sözlüktür. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. Eserde Türkçe sözcüklerin Arapça karşılıklarıyla birlikte her maddeden sonra birtakım Türkçe metinler örnek olarak verilmektedir. XI. yüzyılda Hakaniye Türkçesiyle yazılan eserde 7500 civarında Türkçe sözcük Arapça olarak açıklanmıştır. Türk boylarının dilleri ve Türk illeri hakkında bilgi verilen bu eserde Türk dünyasını gösteren bir harita da yer almaktadır.Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Osmanlı toprak yönetim sistemlerinden biri olan Tımarda devletin asıl sahibi devlettir. Savaşta yararlılık gösteren komutanlara topraklar verilir ve bunun karşılığında cebelü adı verilen atlı ve zırhlı asker beslerlerdi. Tımar sahibi kendisine verilen topraklar üzerindeki vergiyi toplardı. Üç yıl ekilmeyen toprak başkasına verilebilirdi.Buna göre Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sisteminin faydalarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi muhtar olabilmek için aranan şartlardan değildir? Elif : Would you like to try snowshoeing tomorrow?Ivy : - - - -. So, why dont we go now? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisinde bileşik cümle kullanılmıştır? Fotoğraf albümünü tamamladın mı( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir? Sürekli sağlık sorunu ve yaşlılık sebebiyle Ramazan orucunu tutamayanlara İslam dini aşağıdaki kolaylıklardan hangisini getirmiştir? Aynı uzunluktaki doğru parçalarına ............ doğru parçaları denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? doktor-hekim kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki önermelerin hangisinde koşul eklemi ( & ) kullanılmıştır? Her türlü besinden zamanında ve yeteri kadar yemeye ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem zamir hem de sıfat olarak kullanılır ? Yeşil pencerenden bir gül at bana Işıklarla dolsun kalbimin içi Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğBu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I- İngilterenin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmekII- Mısırı İngiltereden geri almakIII-Rusyanın güneye inmesine engel olmakYukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanyanınbirlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakyanın Yunanistana Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir? Aşağıda, 26 Kasım 2012 tarihinde Asyada meydana gelen olaylarla ilgili yazılı basından haberler verilmiştir.- Sri Lankanın güneyindeki Hambantota bölgesinde hafta sonunda etkili olan şiddetli yağış, taşkınlara neden oldu.- Nuwara Eliya bölgesinde yaşanan toprak kaymaları da 300den fazla kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı.Verilen haber metnindeki doğa olaylarının, oluşum kökenleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünyanın en zengin topraklarından biridir. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 0,45 ile 0,452 devirli ondalık kesirleri arasında yer alır? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ‘sert sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? 9 - 5 - 2 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v) doğum tarihidir? Bir dolma kalem 14 TLdir. 2 düzine dolma kalem kaç TL eder? Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Kuvayı- milliyeci olup sonradan ayaklananlar sınıfında yer alır? 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Parka gidemedi .................dışarıda kar yağıyordu.Cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi katmak için boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? Kadife gibi yumuşak olan bu kumaş senelerdir annemin sandığındaydı.Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘sert kelimesi, bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamca karşıtıdır? Türkçede sözcüğün en küçük parçası olan kökler, isim ve fiil kökü olmak üzere ikiye ayrılır. İsim kökleri varlık veya kavram bildiren, eylem anlamı taşımayan köklerdir. Fiil köklerinde ise eylem anlamı vardır. Bu tür kökler iş, oluş ve hareket bildirir.Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Petrolün ayrıştırılmasıyla elde edilen yakıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Tarihte ay yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir? 5y=ax+3 doğrusunun eğimi -3 olduğuna a sayısı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir