S:1

Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus hangisidir?

Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus hangisidir? sorunun cevabı "Yunanlılar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir iletkenin direnci,I. Yapıldığı metalin cinsiII. UzunluğuIII. Kesit alanıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Have you - - - - met a famous person? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? 24 127 doğal sayısının binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamının kaçtır?                                                                                                                                                                          "Yaşasın, Pervinler geldi" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını  işleyen şiirlere …….. denir.Yukarıdaki  boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle  doldurulmalıdır?   Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir?  Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başındaki yay ayracın içine D, yanlış olanların başındaki yay ayracın içine Y yazınız(…...)Tüm bireylerin düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı vardır.(…...)Nüfus cüzdanımızda öğrenim gördüğümüz okullar yazılıdır.(…...)Tüm bireylere konuşmaya başladığı andan itibaren kimlik belgesi verilir.(…..)İnsanların adı, soyadı hatta doğum tarihleri bile aynı olabilir.(…...)Yeni kimlik kartı uygulamasında kadınlara pembe, erkeklere mavi kimlik verilir. Aşağıdakilerden hangisi kara yosunu ile eğrelti otunun ortak özelliklerindendir? • Tek tür tanecik içerme• Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilme• Sembollerle gösterilme• Kendisini oluşturan atomların özelliğini göstermeme• Her tarafında aynı özelliği göstermeyukarıdaki özelliklerden kaç tanesi sadece elementler için geçerlidir? 12‘ den başlayarak ileriye doğru üçer ritmik saymada 5. söylediğimiz sayı kaçtır? Resmi yazışmalarda yazı alanı için  sayfa kenarı kaç cm boşluk olmalıdır?  Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Bir kutuda 20 mavi top vardır. Sarı toplar, mavi toplardan 6 eksiktir. Kutuda kaç sarı top vardır? • Sıkıntı veya nefes darlığı• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissiVerilen bulgular, kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? Batuhan bebek  doğumundan bugüne 26 ay geçmiştir. Batuhan doğalı ne kadar olmuştur? 1 kg peynirin 400 g tüketilince kaç g peynir kalır? "Dost dediğin, kara günde belli olur." atasözünde geçen "kara" sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir? Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?  Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sahabi isimlerinden hangisi Mute Savaşı’nda şehit olanlar arasında değildir? Aşağıda verilen maddelerden hangisini koklamamız sakıncalıdır? Saf maddenin içinde sadece tek bir madde bulunur. Verilenlerden hangisi saf madde değildir? Aşağıdaki isimlerden hangisi cümle içinde büyük harfle yazılmalıdır? Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir?  “Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.” Atasözünde altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı vardır? Paul : What do you do in the evenings?Can : I do my homework and listen to classical music. Do you like classical music?Paul : - - - - . It’s fantastic.  I. Hatay’ın anavatana katılması.II.  Lozan AntlaşmasıIII.  Sadabat PaktıIV. Montrö Boğazlar SözleşmesiCumhuriyet Tarihi ile ilgili bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidi? Hangileri Geleneksel Türk Halk mimarisinin özelliklerindenbiridir? a) Yapıların usta-çırak ilişkisi içinde yetişen kişiler tarafından inşa edilmesi b) Yapı sahibinin inşa sırasında bizzat çalışması c )Yapıların eğimli arazi üzerine kurulması d )Sağlamlık ve estetiğin gözetilmesi  Alanında uzmanlaşmış kişilerce yazıldığından makalede bilimsel bir anlatım ağır basar. Kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Terimlere yer verilir. Açıklayıcı, tartışmacı anlatım ağırlık kazanır. Yazar, söylediklerini olabildiğince öznellikten kurtarmaya çalışır.Bu metinde makalenin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Üzdü beni zalim kanlı yaramazGayet çoktur değil benim yaram azBu dizelerde altı çizili sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisinin yıldönümü olan 28 Eylül, her yıl “Türk Denizcilik Günü” olarak kutlanmaktadır? Birinci depoda  3 965 litre ve ikinci depoda ise birinci depodan  1785 litre daha az su var. Bu iki depoda toplam kaç litre su vardır? Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?I-Hititler çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardırII-Tarihte ilk kez parayı Frigler  kullanmışlardır.III- Urartular site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlardır.IV-İyonlar saban kırana ,tarım arazisine zarar verene çok ağır cezalar verdiler.V-Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla kral yolunu kurdular.VI-Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı Mısırla imzaladılar. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir