Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyentek Osmanlı komutanı kimdir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyentek Osmanlı komutanı kimdir? sorunun cevabı "Kazım Karabekir Paşa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Osmanlı Devleti 1878’de kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u 1918’de Brest Litovsk Anlaşması’yla Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen Ermeniler, Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMM’nin ilk askeri ba-şarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920’de Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Çevresi 36 cm olan karenin bir kenarı kaç cm’ dir? Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Kuranı Kerim kaç yılın sonunda tamamlanmıştır?  *Kavmi putperest bir topluluktu                                  *Kavmi ona inanmadı ve alay etmeye başladılar*Allah’ın kendisine bildirdiği şekilde bir gemi inşa etti    *Onu inkâr edenler tufanla helak edildiYukarıda, bazı bilgileri verilen peygamber kimdir? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hicretten sonra, toplumsal barışı sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metin türlerinden biri değildir? 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’na “Anadolu” isminin verilmesini öneren ve böy- lece ajansın “isim annesi” olan kişi, aşağıdaki- lerden hangisidir? İlk Türk devletlerinde  konargöçer bir yaşamın sürdürülmesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Geçmişlerimizi anarken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz? Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?