S:1

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe hangisidir?

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe hangisidir? sorunun cevabı "Çanakkale Cephesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yarıçapının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimet- reküptür? ( r yerine 3 alınız.) Aşağıdakilerden hangisi Okul için oluşturulan bir stratejik planının ayırt edici özelliği değildir? Ülkemizde vatandaşlar yargının kararlarına güvenirler, hatta devletle olan uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde bile devletin mahkemelerine başvururlar. Bu duruma, mahkemelerin hangi özelliği neden olmaktadır? Ø İki doğru arasındaki mesafe değişmez.Ø Tek bir noktada kesişir.Ø Birbirlerini dik olarak keserler.Ø Ortak noktaları yoktur.Ø Aynı doğrultuda hareket ederler.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi paralel doğrulara aittir? Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki almış bir isim kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi temizlik ve sağlık kurallarına uygun bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iyi iletmez? I. Bulundukları kabın şeklini alırlar.II. Akışkanlık özellikleri vardır.III. Belirli bir şekilleri vardır.Yukarıdakilerden hangileri sıvı maddelerin özellikleri arasında gösterilebilir? Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavı olan PISA hangi uluslararası teşkilat tarafından yürütülmektedir? Ötekine de gideceğimizi söyle. Bu cümlede aşağıdaki hangi tür zamir vardır ? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin 17. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı aldığı ekle değişmiştir? (I) Destanların ortaya çıkışları, sözlü olarak yayılmalarıtarihin ilk çağlarına rastlar. (II) Manzum olarak söylenmeleri ve yazıya geçirilmeleri ise çok sonra olmuştur. (III) Destan yaratmış bir millet olmak, köklü bir geçmişe sahip olmakla mümkündür. (IV) Destan oluşturacak kadar köklü bir geçmişe sahip olmayan milletlerin destanı da yoktur. (V) Destanlar abartılı anlatımlarına rağmen evrensel konuları işleyerek bütün milletlere ait olur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? Seslerin tamamı ....................... sonucu oluşur. Sinek sesi şiddeti ............. olan sestir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? When I was 10 years old, I - - - - speak English but now I - - - - . Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zar üretiminde görev almaz? The Atlantic Ocean is - - - - than the Pacific Ocean. Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur? Mustafa: Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözünü keser.Gamze: Okul eşyalarına zarar vermez. Ali Burak: Söz almadan konuşur.Yukarıda bazı öğrencilerin özellikleri verilmiştir. Buna göre hangi öğrenci kurallara uygun davranır? Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının bölümlerinden biri değildir? Sapancı Gölünün masmavi su-larına, muhteşem bir bitki örtüsünün yeşilliği düşüyor. Doğanın sessizliği içinde bir renk çığlığı Sapanca. Yeşilin her tonu, akıllara durgunluk veren bir bereket ve güzellikle boy atıp durmuş. Bir de tatlı, ılık bir esintinin getirdiği o bayıltıcı kokuyla âdeta kendinizden geçersiniz burada.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "mutlu kılmak" anlamı vardır? İlk insanlar aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesi ile yerleşik hayata geçti? Hangisi krokinin özelliklerinden değildir ? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır? Bir otomobilin deposu 60 litre benzin almakta- dır. Deponun içinde bir miktar benzin varken litre fiyatı 5,07 lira olan benzinden 278,85 liralık alındığında otomobilin deposu tam olarak dolmuştur.Buna göre başlangıçta otomobilin depo- sunda kaç litre benzin vardı? Öyle güzel oynuyoruz, öyle coşuyoruz ki oyun oynarken birbirimizden ayrılmayı canımız istemiyor. Hep böyle olsa, çocuklar gelse, hep çayırda oynasak keşke, diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerle ilgili trafiksuçudur? Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir? Aşağıda, 26 Kasım 2012 tarihinde Asyada meydana gelen olaylarla ilgili yazılı basından haberler verilmiştir.- Sri Lankanın güneyindeki Hambantota bölgesinde hafta sonunda etkili olan şiddetli yağış, taşkınlara neden oldu.- Nuwara Eliya bölgesinde yaşanan toprak kaymaları da 300den fazla kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı.Verilen haber metnindeki doğa olaylarının, oluşum kökenleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sergilediği bir davranış olamaz? Verilen özelliklere ait olan geometrik şekil hangi şıkta verilmiştir? - 12 ayrıtı var.- 8 köşesi var.- 6 yüzü var.- 2 yüzü kare 4 yüzü dikdörtgen Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız ara­sında yer alır? My brother Jack works at a restaurant, he - - - - a waiter. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, aşağıda METNİN son bölümü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? I. Attila Destanı – Hun TürkleriII. Ergenekon Destanı – Göktürkler III. Göç Destanı – Saka TürkleriIV. Alp Er Tunga Destanı – UygurlarYukarıda numaralanmış destan – devlet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? 460' a onluk yuvarlanan en küçük sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir