Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
• Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık olarak 25 0C dir.
• Yıllık yağış miktarı 300 - 500 mm arasındadır.
• Doğal bitki örtüsü bozkırdır.
Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık olarak 25 0C dir.• Yıllık yağış miktarı 300 - 500 mm arasındadır.• Doğal bitki örtüsü bozkırdır.Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir? sorunun cevabı "Step iklimi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Merkez Teşkilatı ve Bakanlık Bağlı Kuruluşlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve düşünce ekollerini birleştiren temel konulardan biri değildir? “Havalar ısındı. Yaz geliyor. Tatil planları yapmaya başladık. Bu yazı yayladaki göl kenarında geçirmek istiyorum.”    Yukarıdaki parçada kaç cümle vardır?  Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır? "Dünyamızın kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süreye ..........denir"Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? Mehmet 4’ten başlayarak ileriye doğru beşer beşer sayıyor. Onuncu  sayıyı söyledikten sonra ikişer ikişer saymaya devam ediyor.Buna göre Mehmet’in on sekizinci sayışta söylediği sayı kaçtır? Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Bunu anlamak için fiilin başına “onu” zamiri getirilir. Anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa geçişsizdir.Buna göre aşağıdaki fiillerden hangisi geçişlidir? Taşıtlarda motorun ilk çalıştırılmasında gerekli olan enerjiyi nereden almaktadır? Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Maniheizm dinini kabul etmişlerdirYerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.Tarımla uğraşmışlardır.Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti aşağıda-kilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslümanlardan değildir? Dünyadaki su miktarının en büyük kısmını aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi oluşturur?