S:1

Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Şeker ile fosfat arasında glikozit, şeker ile baz arasında ester bağı bulunur. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Açılarına göre kaç çeşit üçgen vardır? Beklediğimiz misafirler biraz sonra gelir. cümlesindeki altı çizili zarfın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Uhud Savaşı sonrasında (Miladi 625)Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medineden çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir? Berna bebek arabasıyla merdivenlerin yanında bulunan rampadan aşağı inecektir.Berna rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır? Uluslararası Irk Ayırımı İle Mücadele Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Çocuğun yaşamasına, cinsiyetine ve başka çocuk istememe dileğine ilişkin (inançlarla) verilen adlar verilebilecek adlardandır? % 140ı 56 olan sayı kaçtır? Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allahı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? (Mâide suresi, 91. ayet)Bu ayetten içki ve kumar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? "Kendini yormaktan başka bir işe yaramayan şeylerle uğraşmak. anlamına gelen deyim hangisidir? Mekkeli müşriklerin İslamı kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Eklendiği kelimenin cümle içerisinde farklı yer ve görevlerde kullanılmasını sağlayan; yeni kelime türetme amacı olmayan eklere çekim ekleri adı verilir.Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Udela :Before you leave, I would like to ask my last question. - - - -?Wain :It is 75535443. • Hicri takvime göre senenin ilk ayıdır.• Hz. Muhammed (sav.) bu ayı Allahın ayı olaraknitelendirmişir.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerdenhangisidir Türkiyede sıcaklıkların genelde güneyden kuzeye azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, insan yapımı olan beşeri unsur değildir? Aşağıdakilerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardı? Akın : My brother injured his foot while performing parkour running.Sam : - - - -. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Bağış ve Yardımlar ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Sağlıklı büyümek ve gelişmek için çalışan Aras aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç anlamı yoktur? Amasya Genelgesi' nde alınan kararlar ilk defa nerede hayata geçirilmiştir? Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 34 008 + 79 094 işleminin sonucu kaçtır? – cı eki ile aşağıdaki seçeneklerden hangisinde meslek adı türetilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, varlığın sayısını belirten sözcük vardır? Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi hikâye unsurlarından biri değildir? Aşağıakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan değildir? hediye-armağan sözcükleri arasındaki anlam İlişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşamaz? Türkiye de petrolün çıktığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi dînî hükümlerin (ahkâm-ı şeriyye, ahkâm-ı ilâhiyye) ana konularından biri değildir? İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Herkez Tırabzona gitti. Ben yalnız kaldım. 1 2 3Yukarıdaki cümlede kaç numaralı sözcüklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir