S:1

ATP molekülünün yapısında,

I. Glikozit
II. Ester
III. Peptit

verilen bağlardan hangileri bulunur?

ATP molekülünün yapısında,I. GlikozitII. EsterIII. Peptitverilen bağlardan hangileri bulunur? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerindendir? I.  Tepkimeyi oluşturan maddelerin önlerindeki katsayılarla ters orantılı olarak değişir.II. Tepkimeye giren maddelerin miktarları azaldıkça azalır.III. Birimi SI sisteminde M.s–1 ’dir.Tepkime hızı için yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? 34 kişilik bir arkadaş grubu tiyatroya gitti. Bir biletin fiyatı 7 TL olduğuna göre, grubun toplam kaç TL ödemesi gerekir? Türk topluluklarından bazıları farklı dini inanışa sahip olmuşlardır. Bu dinlerin yaşam kültürünü benimsedikten sonra da zamanla milli kimliklerini yitirmişlerdir.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Asagidakilerden hangisi 21 Aralikta yasanan bir durumdur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır? Tarih Öncesi Çağlara ait iki farklı yerleşim yerinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonunda aynı özelliklere ait bulguların ele geçirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Şapkalı mantarlarla ilgili;1. Besin değerleri çok yüksektir2. Bütün şapkalı mantarlar yararlıdır3. Bahçede ormanda dışarda gördüğümüz tüm mantarlar tüketilebilir4- Yaşamları için gerekli besini topraktan alırlar.İfadelerden hangileri doğrudur? Babası ölmüş olan çocuğa ne denir? 128, 235, 643, 139 sayılarını “ >” sembolü ile sıraladığımızda baştan ikinci sayı hangisidir? “7 - 3 – 1 - 2”Yukarıdaki rakamları birer defa kullanarak oluşturabileceğimiz üç basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." cümlesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar? “Damlaya damlaya ............... olur.” atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Hangi kesir en büyüktür? 357 559 sayıda tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi oruç tutan bir kişiye yakışmayan davra­nışlardan biridir? 619 yılında Hz. Peygamber, amcası Ebu Talib ile eşi Hz. Hatice’yi (r.a.) art arda kaybetti.Bu yıla Müslümanlar arasında Hz. Peygamberin yaşadığıüzüntü ve zorluklar sebebiyle ne denildi. 9 düzine kalemden 6 destesini satan bir kırtasiyecinin kaç tane kalemi kalır? Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre “eğitim uzmanı” kadrosu için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıda bazı meslekler, çalışma alanlarıylaeşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisiyanlıştır? “Bazen insan içine çıkmak istemem.” cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Anlaşmazlığa düşen kişilerin bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin desteği ile sorun üzerinde görüşüp alternatif çözüm önerileri geliştirerek anlaşmazlığı sonlandırma uygulamasına ne denilmektedir?   Aşağıdaki anlatımlarda hangisinde deyimden yararlanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki fıkhi yorumların bir özelliği değildir? Maalesef genç yazarların çoğunda kolay yazma, dolayısıyla da çabuk yayımlama alışkanlığı var. Buna tutku da denebilir. Gelin görün ki edebiyat, aceleye gelmez. Bu yüzden edebiyatı aceleye getiren genç kuşak yazarlarda özgün biçimlere çok az rastlanıyor. Çünkü özgünlük; çok araştırmayla, bitmez tükenmez bir merakla ortaya çıkar.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 4 silgimin yarısını Leyla’ya verdim. Leyla’ya kaç silgi verdim. Toplumsallaşma, bireyin başkalarıyla olan ilişkileri aracılığıyla gerçekleşir. Birey iyi kötü, doğru yanlış gibi toplumun yargı ölçülerini, tüm değer, kural ve normlarını, toplum tarafından kabul edilen tutum, alışkanlık ve becerilerini toplumsallaşma sürecinde öğrenir. Her birey için gerekli olan bu süreç ailede başlar.Bu parçadan toplumsallaşma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Bir yolcu otobüsü 09.15’te İzmir’den hareket ederek  2 sa 40 dk gittikten sonra 25 dk mola veriyor. Daha sonra 3 sa 10 dakika gidiyor ve Eskişehir’e ulaşıyor. Otobüs Eskişehir’e saat kaçta ulaşmıştır? “Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar.” (Mü’minûn suresi, 1- 5. ayetler)Yukarıdaki ayette, müminlerin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Sabah saat 08.30’da okula gelen Cem, sabah 12.30’de yemeğe çıkıyor. Saat 13.30 de tekrar okula gelen Cem saat 15.10 da okuldan çıkıyor. Cem okulda ne kadar süre kalmıştır? Ziggurat tapınakları hangi uygarlığa aittir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilir? l. Sertlikll. Parlaklık        lll. EsneklikIV. PürüzlülükYukarıdakilerden hangileri maddenin dokunma duyusuyla algılanabilir? Aynur 12 yaşındadır. Kardeşi, Aynur'dan 4 yaş küçüktür. Ablası ise Aynur’dan 5 yaş büyüktür. Bu üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? İlk insan, aynı zamanda Allah’ın (c.c) peygamber olarak görevlendirdiği ilk kişi kimdir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? “Okula giderken en kısa yol değil, …………... yol seçilmelidir.” İfadesinde boş bırakılan yere hangisinin yazılması uygun olur?  Aşağıdakilerden hangi tablet ve telefonlarda kullanılan işletim sistemlerindendir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tek başına anlamı yoktur ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir