Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
1. En pişkin aktörler bile bu kadar güzel rol yapamazdı.
2. Hiçbir şey olmamış gibi pişkin bir şekilde gülüyor.
3. Pişkin ekmeklerin üzerine tereyağı sürüp yedi.
4. Hırsız, o kadar pişkindi ki ağzımız açık kaldı.
Pişkin sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
1. En pişkin aktörler bile bu kadar güzel rol yapamazdı.2. Hiçbir şey olmamış gibi pişkin bir şekilde gülüyor.3. Pişkin ekmeklerin üzerine tereyağı sürüp yedi.4. Hırsız, o kadar pişkindi ki ağzımız açık kaldı.Pişkin sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? sorunun cevabı "3." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yedi yaşında çiçek salgınında gözlerini yitiren sanatçı kimi zaman yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirler söyledi. Şiirlerinde tema olarak aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmeti tercih etti. Ağırlıklı olarak güzellik, vatan ve insan sevgisi üzerinde durdu. “Dostlar Beni Hatırlasın” en bilinen eseridir.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarımıza virüs, truva atı, solucan gibi kötü amaçlı yazılımların girmesini engelleyen,  ayrıca bu yazılımları tespit edip temizlenmesini sağlayan yazılım hangisidir? “Ara sıra kahveye gider.” cümlesinde, altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden  hangisinde vardır? I. Konuşma dilinin değerleriyle oluşturduğu eserler, geniş kitlelere ulaşıyor.II. Şiirlerindeki zorlama ifadeler, anlamı örten bir sanat yüküne yol açıyor.III. Oyuncuyla seyircinin iç içe oluşu oyunun inandırıcılığını güçlendiriyor.IV. Yazarın kendini merkeze almadığı bu anılar, okurun ilgisini çekmekten oldukça uzak.V. Masal türündeki bu eser, eğitimi önceleyen bir anlayışla oluşturulmuş.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde olumsuz eleştiri söz konusudur? A)  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v)’in çocuklarla ilgili bir hadisi değildir? Taşıt içinde bulunmayan, trafikte sabit ya da hareket halinde bulunan insanlara ne denir? Taşıt yollarının iki kenarında bulunan, yayalarının yürümesine ve taşıtların durmasına yarayan çakıl veya toprak bölüme ne ad verilir?  Eren bir haftada 6 kitap okuyor. Eren 2 haftada kaç kitap okur? Hangisi ünsüz harftir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?  Bir çiçekçi, sepetindeki 10 deste çiçeğin 45 tanesini sattı.Çiçekçinin kalan çiçekleri kaçtır? Aşağıdaki ülkeler ortak özelliklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?