S:1

Düşmüş içime gölgesi
Alacakaranlıkların
Bakmaktan korkuyorum
Aynasına suların
Sıkışıp kalmış gibiyim
Güz hüzünlerinin dar sokağında
Şimdi uzak denizlerde aşkın yelkenlileri
Hatıralar tütüyor gönlümün ocağında.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde değişen gerçekliklerden değildir?

Düşmüş içime gölgesi Alacakaranlıkların Bakmaktan korkuyorum Aynasına suların Sıkışıp kalmış gibiyimGüz hüzünlerinin dar sokağındaŞimdi uzak denizlerde aşkın yelkenlileri Hatıralar tütüyor gönlümün ocağında. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde değişen gerçekliklerden değildir? sorunun cevabı "Uzak denizler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hz. Peygamberin (s.a.v.); iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz ve davranışlarına denir. İslam dinin temel kaynaklarından biridir.Arkadaşlarıyla ders çalışan Ayşe aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımını yapmaktadır? Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce ......... .......................... denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ahmetin kardeşi elinde tuttuğu radyoyu dinlemektedir. Ahmet kendisinden biraz uzakta bulunan kardeşinin dinlediği radyodan çıkan sesten rahatsız oluyor.Aşağıdaki durumlardan hangisi yapılırsa Ahmet gürültüden rahatsız olmaz? Atatürk Selanikte doğdu. Cümlesinde kaç özel isim vardır? 6 kalemin yarısı kaç kalem eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün yurdumuzu kurtarmak için yaptığı savaşlardan biri değildir? • Büyüklerin yaşam deneyimleri bilim kitaplarından daha değerlidir.• Eğitim, eski kuşakların tecrübelerinin yeni kuşaklara aktarılmasıdır.• Beyza, bütün ödevlerini yapmamış olabilir.• Sağlıklı kalabilmek için spor yapmalısın.Bu cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisinin örneği yoktur? Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu kaya kütlesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi 19 Mayıs' ta kutladığımız bayramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Who is he ? He is my .....................Yukarıda soruya göre boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 1 - Bölgesel olarak kurulmuşlardır.2 - İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.3 - Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.Yukarıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin özelliklerinden değildir? Bize küçülen kıyafetlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz? Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır? Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir? Dini bayramlarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? "Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk ulusuna canımı vereceğim." sözleri Atatürk ün hangi özelliğini yansıtmaktadır? Ülkemize gelen bakıma muhtaç Suriyeli çocukların bakımı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır? Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : Dear King, I am a small animal, dont kill me. One day I can help you. The lion said : OK, you are free. The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldnt. He shouted: Help! Help! The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help.What is the main idea of the story? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı görülür? Okyanus tabanında meydana gelen volkanik püskürme sonuc aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? çalmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir müzik aleti kullanabilmek anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin sağladığı yararlardan değildir? 13 kg şekerin 5700 gr tüketilince kaç gr şeker kalır? Televizyona düşkün çocuklarda, sosyal beceriler zayıflamaya ve içe dönük bir kişilik gelişmeye başlar. Bu çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranır. Televizyon izleyen bir çocuk, kendisi için bir şey üretememektedir. Sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemekte veya bunlarla oynamaktadır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Ağaç, bir ulusun yaşamında önemli bir yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca önem vermişlerdir. Ağaç sevgisi Türklere ataların- dan miras kalmıştır.Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır? Sorumluluklarımız Haklarımıza- Eğitim almak 1- Çalışmakb- Yasalara uymak 2- Vergi vermekYukarıda verilen şemanın doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değişmesi gerekir? Sınıfta konuşan arkadaşımıza karşı nasıl davranmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Ömer SEYFETTİNne ait değildir? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Kimler top oynamış? Dedikodu, kovuculuk, yerme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Whats theweatherlikein Ankara in autumn? Seni bulmaktan önce aramak isterim Seni sevmekten önce anlamak isterim Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de Sana hep hep yeniden başlamak isterimBu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Kalansız bir bölme işleminde; bölünen 244, bölüm 14dir. Bölen kaçtır? Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi seçimle işbaşına gelmez? Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur. Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır? 406.705 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir