S:1

Obam, yurdum talan oldu,
Destanlarım yalan oldu,
Yollar birer yılan oldu,
Kervanlarım geçmez gayrı.
Bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

Obam, yurdum talan oldu, Destanlarım yalan oldu,Yollar birer yılan oldu, Kervanlarım geçmez gayrı.Bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "aaab – zengin uyak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçük görmezler, yargılamaya değil;anlamaya çalışırlar.... Buna inandık mı yazarın rolü ister istemez zorlaşır. Dünyanın bütün sorumluluklarını üstleniverir.Aşağıdakilerin hangisi gerçek sanatçının özelliklerinden değildir? Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlanmak amacıyla söyledikleri şiire ne ad verilir? Bir cebirsel ifadede değişkenleri ve değişkenlerin üsleri aynı olan terimlere ........ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yıldız sözcüğü Güneş ve Ay dışında gökyüzünde görülen gök cisimlerinden her biri anlamında kullanılırken zamanla Herkesçe çok sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Hatta bu sözcük günümüzde sinema, televizyon sanatçısı anlamını da karşılar olmuştur.Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre fen ve matematik alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlayan ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir? Fiziki haritalarda yer şekillerini ve yükselti basamaklarını göstermek için renkler kullanılır. Denize yakın alçak alanlar hangi renkte gösterilir? Mezheplerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Köye sağlık merkezi yapmak için devletin tüm imkânlarını kullanacağız.Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı vardır? Osmanlı hükümdarlarından III. Muratın başhekimi Emir Çelebinin hava, toprak ve iklimin insan sağlığı üzerindeki etkilerini açıkladığı eserinin adı, aşağıdakilerden hangisidir? 357 582 sayının binler bölüğündeki sayı kaçtır? 3071 Dilekçe Hakkı Kanuna göre hangisinin dilekçede bulunması zorunlu değildir? Aşağıdakilerin hangisi ile tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi internette paylaşılmaması gereken Kişisel Bilgiler içerisine girer? Çekimli fiiller aşağıdakilerden hangisini göstermez? Sınıfımızda 9 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci olduğuna göre, sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Melik 16 sayfalık kitabının yarısını okudu.Okunacak kaç sayfası kaldı? Derse – dün – teneffüs – kaldım – geç kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz? Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisinde kaza ihtimali en fazladır ? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarını kullanma sebeplerinden biri değildir? Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahipkişilerin bir araya gelerek kendi görüşlerini savunurken karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları tartışma türüne ne ad verilir? Mustafa Kemal, Sofyada Osmanlı elçiliğinde görevli iken I. Dünya Savaşı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor, Osmanlı Devletinin savaşa girmemesi gerektiğini ve savaşın başlangıcında Almanyanın yenileceğini çevresindekilere söylüyordu. Savaş sonuçlandığında Mustafa Kemal bu görüşlerinde haklı çıkmıştı.Bu metinde Mustafa Kemalin aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Şair, bu şiirini eşi Fatma Hanımın Beyrutta ölümü üzerine yazmıştır. Bu şiirde, şair, yaşam ve ölüm kavramlarının insanda yarattığı çelişkili duygulara yer vermiştir. Şairin tezatlarla dolu yapısı bu şiirde de kendini göstermiştir. Şairin kuşku ve inkâr derecesine ulaşan duyguları, ölüm karşısındaki çaresizlikle teselli arayan bir duyguya dönüşmüştür. Şairin yaşamın katı gerçeği karşısında hayale sığınma isteği, romantik yapısını ortaya koymaktadır. Sanatçı bu şiirinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Bu parçada tanıtılan şiir ve şairi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşında bizimle birlikte savaşmıştır? Tunanın elinde 28 tane kalem ve 5 tane kalem kutusu vardır. Tuna, kalem kutularının her birine 6 tane kalem koymak istediğine göre kaç kaleme daha ihtiyacı vardır? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşan ağa ne denir? Berit Dağı hangi ilimizdedir? Peygamberimizin as Amr b Selemeyi imam olarak seçmesinin nedeni hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde katı iki cisim arasındaki sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetin daha kolay gerçekleşmesini sağlar? Işığı iyi geçiren maddelere ................................... maddeler denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? - Dünya da en çok Türkiyede çıkarılır.- Jet yakıtı olarak kullanılır.- Kütahya ve çevresinden çıkar.Yukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Akrabalığın temeli neye bağlıdır? Hz. Peygamber (sas) bir namaz vakti, torunlarından Ümame adındaki minik kız çocuğunu omzuna alıp mescide geldi. Küçük kız omzundayken insanlara namaz kıldırdı. Rükû ve secde sırasında onu yere bırakıyor, ayağa kalkınca tekrar omzuna alıyordu.Peygamberimiz (sas)in bu davranışı ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yağız 8, kardeşleri Halim 7, Işık ise 5 yaşındadır. Üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Öğretmen sınıfa yerel yöneticilerden birisini çağırdı. Gelen kişi görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Seçimle iş başına geldiğini söyledi.Yukarıda anlatılanlara göre sınıfa gelen kişi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud (a.s) ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir? Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır. Türkiyede sıcaklık ve yağış şartları uygun olmasına rağmen nüfusu seyrek olan yerler de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir