S:1

I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir?

I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı hangisidir? sorunun cevabı "Paris Barış Konferansı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir malın yarısı %30 kârla, yarısı da %20 zararla satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç kâr elde edilir? 30 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan sütün kütlesi 250 gram gelmiştir. Buna göre sütün net kütlesi kaç gramdır? Yarısı 5 olan sayının 26 fazlası kaçtır ? 31.10.1917İleride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse, defterin güzelliğine şaşılmasın! Onu, bugün Mahmutpaşadan satın aldım ama az kaldı canım pahasına. Aman Yarabbi! İstanbulumuza böyle ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek kâbil değil ki! Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona attım kendimi. Bu, tramvaya girmek değil ezilmek, üst baş parçalamak. Ne oldu halkımıza Yarabbi? Bu her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü dilli insan kalabalığı nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta bu kalabalığa dayanamıyorum;ağlayacak hâle geliyorum. İşte böyle, avunmak için, avare bir kuş gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem çıldıracağım.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 25 = a ve 52 = b ise a+b=? Bir madde ile ilgili,• Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.• Molekülleri arasında sadece indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri vardır.• İki farklı tür atom içerir.bilgileri veriliyor.Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi fiziki özellikler göz önüne alınarak belirlenmiştir? Bir sepetteki 30 yumurtayı 20₺ alan bakkal, sepetteki yumurtaların %10 kırıldıktan sonra geriye kalanları tanesi 1₺ satmıştır. Bu satıştan ne kadar kazanç sağlamış olur? Allahın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yerini tutmaz? Yazarlar, herkesten farklı düşünmekle değil bu düşüncelerini farklı bir şekilde anlatmakla sanatçı olurlar.Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 3, 9, 15, ..., 27, 33, 39 örüntüsünde verilmeyen sayı kaçtır? Katalizör bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisini değiştiremez? Aynı tür atomların oluşturduğu maddelere ................................. adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ........................dir. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allahın izniyle gösterdikleri olağan üstü olaylara denir.Örneğin Hz.İbrahimi ateşin yakmaması.Yukarıda tanımı ve örneği verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenlerin, anne ve babaların çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yayımlanmış bütün şiir kitaplarını sağlamaları güçtür. Bu ihtiyacı en kısa yoldan karşılayacak eserler ise özel olarak düzenlenmiş şiir antolojileridir. Antolojiler, birçok şiir örneğini bir arada sunduğu için çocukların farklı şiirlere tek kitap üzerinden ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Böylece çocuklar beğendikleri bir şiirle ve şairle karşılaştıkları için şiire daha çabuk ısınırlar.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Virgül (,): Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.Noktalı virgül (;): Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Kısa çizgi (-): Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.Yukarıda virgül (,), noktalı virgül (;) ve kısa çizgi (-) işaretlerinin birer işlevi belirtilmiştir. Buna göre At ölür ( ) meydan kalır ( ) yiğit ölür ( ) şan kalır. cümlesinde yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın gözlemlenemeyen katmanlarından biridir? Mustafa bu hafta 3 kitabını okudu.Verilen cümlede anlam bozukluğu nasıl giderilir? Bilgi yarışmasında bir tek tüm soruları doğru bildi. Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Sağlıklı beslenen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan bir tanesi değildir? Devrede pilin ürettiği elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşıyan devre elemanı hangisidir? Bir fırına 50 kg gelen un çuvallarından 18 tane indirildi. Bu fırına kaç kg un indirilmiştir? Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle ...................... etmesine gerek yoktur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Geleneksel sanatlarımızdan yararlanarak sinemada bir açı-lım sağlamak nasıl bir iştir?Gelenekten iki metot ile yarar-lanmak mümkün. Birincisi kes yapıştır metodu. Geleneğin kimi unsurlarını alır, filminde kullanırsın. Örneğin Itriyle ilgili bir film yapacaksan Itrinin müziğini kullanırsın. İkinci yöntem, geleneğin bazı yapılarını yorumlayıp onlardan metaforlar üretmektir. İkinci yöntemde, mevzuya derinlemesine hâkim olmaya çalışarak bir tazeleme çabası ortaya koyuyorsunuz. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir? İslam Devletinde aynı anda Halifelik kurumunun iki ayrı siyasi güç tarafından paylaşıldığı dönemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dünyayı insanlığın ortak malı ve mirası olarak gören biri, çevreyi korumak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapar? Ali :Isı bir enerji türüdür. Birimi joule veya kaloridir.Ayşe : Isı veren bir maddenin sıcaklığı artar.Ceren : Sıcaklık termometre ile ölçülür.Berkay : Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.Öğrencilerin ısı ve sıcaklıkla ilgili yaptıkları yorumlardan hangileri yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ismin hallerinden birini almamıştır? Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda kimyasal tortul kayaçların etkili olduğu söylenemez? Türkiye'nin matematiksel konumu aşağıdaki hangi şıkta doğru gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden biri değildir? I. İnanç II. İbadetIII. Ahlak hangisi ya da hangileri Kuran-ı Kerimin ana konularındandır? Hangi atasözünün gerçek anlamında da kullanımı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin bulunma durumu (-de hali) bulunmamaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır? • Övgülerinde çok abartılı olan şair, gördüğü hatalar ve küçüklükler karşısında da aynı derecede hicvedicidir.• En yüksek makamdakiler bile onun hicivlerinden kurtulamamış, bu durum onun ölümüne neden olmuştur.• Şiir diline yeni bir ahenk ve musiki kazandırmıştır; bu nedenle şiirlerinde zengin bir musiki, düşünce ve bilgiyle yoğrulmuş sanatlı bir ifade vardır.• Anlamda açıklığa önem veren sanatçı, sözü kusursuz söylemeye özen göstermiş ve bunda başarılı olmuştur.• Siham-ı Kaza adlı eserinde babası dahil sadrazamları, vezirleri, bütün devlet büyüklerini, şairleri, kısaca devrin ismi duyulmuş birçok ünlü kişisini hicvetmiştir.Burada hakkında bilgi verilen divan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir