Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bulgaristan ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkmasıne ilegerçekleşmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bulgaristan ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkmasıne ilegerçekleşmiştir? sorunun cevabı "I. Balkan Savaşının sonunda" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kendimi bildim bileli erkenden kalkar, kahvaltımı yaparım.Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz? “Yarın sınava erken gireceğiz.” Cümlesinde “erken” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı hangisidir? Anadolu’ da bilimin en fazla geliştiği uygarlık aşağıdakilerin hangisidir ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir? Kolu kırılan Ali hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir? Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa hangi padişah zamanında başlanmıştır? Receptionist  : How can I help you, madam?Tourist  : Well, I think I have lost my watch in     your hotel.Receptionist  : I’m sorry for that but - - - - ?Tourist   :In the room, number 53, half an     hour ago. If my little brother studies hard, he - - - - the university exam easily. Köroğlu düşer mi yine şânından Ayırır çoğunu er meydanındanKır at köpüğünden düşman kanından Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır Karac’oğlan der ki yandım kül oldum Her bir deliliği kendimde buldum Dolanıp da kavil yerine geldimKavil yerlerinde bulamadığımBu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Donald : Can you - - - - me your car?Daniel : What happened?Donald : My son is ill and I have to take him to the hospital. I. UyarmaII. KınamaIII. Okul değiştirmeMillî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri ortaokul ve imamhatip ortaokulu öğrencilerine olumsuz davranışlarının özelliğine göre uygulanacak yaptırımlardandır?