S:1

Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez nerede bahsedilmiştir?

Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez nerede bahsedilmiştir? sorunun cevabı "Wilson Prensiplerinde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Katı maddelerin kütlesi ne ile ölçülür? Toprak horizonları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Elif, öğretmeninin verdiği performans görevini bilgisayarda hazırlamaya karar verdi. Elifin görevi; seçtiği konuyu resimlerle ve çeşitli animasyonlarla hareketlendirerek bir sunu hazırlamak ve sınıfa projeksiyonla yansıtıp anlatmaktı.Buna göre Elif performans görevini aşağıdaki hangi programla hazırlamalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden fiil türeten ek almıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Mekki bir süredir19 ayeti kerimeden oluşur.İlk indirilen ayetler bu surede yer alıyor.​Yukarıda özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından değildir? Seçeneklerden hangisi kahvaltı masamızdaki protein kaynaklarından biridir? Kol ve bacaklarımızda bulunan eklem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Romanın kahramanı 20 yaşlarında bir genç olan Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur ve iyi bir öğrenim görmüştür. Ancak hayat tecrübesi azdır. Gösteriş yapmayı, para harcamayı seven Ali Bey, babası ölünce bunalıma düşer. Annesi onu teselli bulsun diye Çamlıca gezintilerine gönderir. Bu gezintilerin birinde Ali Bey Mahpeyker adında bir kadınla tanışır. Bu kötü ahlaklı bir kadındır. Ali Beyin annesi oğlunun Mahpeyker ile arkadaşlık kurmasından rahatsızdır. Sonrasında romanda Ali Beyin annesinin onu bu durumdan kurtarma çabalarını ve Mahpeykerin buna karşılık vermesini anlatır. Roman Ali Beyin ölümüyle trajik bir biçimde son bulur.Yukarıda özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi belirtilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru bir sıralamadır? Ülkemizde eroyonla mücadele eden ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunan vakfın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde tımar sahibinin görevleri arasında gösterilemez? Uluslararası Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır? Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Medine Döneminin özelliklerindendir? ▪Ceviz, sağlık için çok faydalıdır; - - - - kalp hastalığını önler, zekâyı geliştirir, damarları korur▪Okula giderken şemsiyeni almayı unutma - - - - bugün yağmur yağacakmış.▪Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür - - - - kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden uygun olanlar getirildiğinde hangi sözcük dışta kalır? Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarımızın sağlığını olumsuz etkilemez? Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 67 ve 29 sayılarının onlar basamağındaki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? 47.(A – 21) = 47.35 – 47.21İşleminde, çarpma işleminin dağılma özelliğini düşündüğümüzde A yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Bin asır geçse de biz bu topraklarda kalmaya devam edeceğiz. cümlesinde altı çizili kelime yerine hangisi gelmelidir? Parasının %40ını harcadıktan sonra geriye12 lirası kalan Alinin harcamadan önce kaçlirası vardı? I. GiyimII. BeslenmeIII. UlaşımIV. TurizmVerilenlerden hangileri iklimin etkilediğunsurlardandı? Efendimizin vahiyleri insanlara bildirmesine ne denir? Mevlit kandilinde hangi olayı kutlarız ? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfini yazınız.(.....) Sivil toplum örgütleri yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla kurulmuştur.(.....) Devletin kurduğu resmî kuruluşlara sivil toplum örgütü denir.(.....) Vakıflar devredilebilir, satılabilir ve miras bırakılabilir.(.....) Günümüzde vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlıdır.(.....) Kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek denir Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin Okul Yönetimi Ve Toplum İle İlişkilerde Etik İlkeler değildir? Okuldan çıkınca doğru eve gittik. Cümlesinde kaç tane sözcük çekim eki almıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kıyamet vakti geldiğinde sûra üflemekle (kıyameti ilan etmekle) görevlendirilmiş olan melek Kuran-ı Kerimde hangi isimle anılmaktadır? Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına yol açan etkenlerdendir. Türkçedeki hecelerin durumlarını anlatan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.Buna göre;I. AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV. Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? AA + BB = ? işleminde A ve B farklı rakamlardır. Buna göre toplam en çok kaç olabilir? Karışık olarak verilen kelimelerin anlamlı biçimde sıralandığı cümleyi bulunuz.at - don't - wake - 8 o'clock - you - up Aşağıdakilerden hangisi azalan su kaynaklarında israfı önlemek için gerekli tasarruf tedbirlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel değerlendirme yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir