Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
• Hakem Olayını kabul edenlerküfre düşmüştür.
• Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav.)tarafından halife olarak tayinedilmiştir.
• Büyük günah işleyenin durumunu Allaha bırakmak dahadoğrudur.
Bu bilgilerde aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüneyer verilmemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Hakem Olayını kabul edenlerküfre düşmüştür.• Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav.)tarafından halife olarak tayinedilmiştir.• Büyük günah işleyenin durumunu Allaha bırakmak dahadoğrudur.Bu bilgilerde aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüneyer verilmemiştir? sorunun cevabı "Mutezile  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? 6?17 dört basamaklı sayısının 3’e bölünebilmesi için ? yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Aşağıdaki meyvelerden hangisi tatlıdır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı anlatım yoktur? Aşağıdakilerden hangisi “Bilim İnsanlarının Özellikleri” arasında gösterilemez? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? İnsanların doğal maddelerden yapılmış ürünlerin yanında, yapay maddeden yapılmış ürünleri de kullanma nedeni değildir? Türkiye’nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ulaşım sektörünün gelişmesi için elverişli imkânlar sunar?  Sözlük anlamı olarak ölçü, miktar, tayin ve bir şeyi belirli ölçülere göre yaratmak ve belirlemek olarak tarif edilen kavram, aşağıdakierden hangisidir? • Burkancılığın önemli bir eseridir. (Uygurlar Buda’ya Burkan, Budizm’e de Burkancılık adını vermişlerdir.)• Eser, tercümeden çok, bir adaptasyondur. Yazar, birçok ilave yaparak eseri genişletmiştir.• Budizm’in esaslarını, felsefesini ve Buda’nın menkıbelerini anlatan bir eserdir. Yukarıda özellikleri verilen Destan Dönemi yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Gölge oluşması için herhangi bir ışık kaynağının önüne hangi özellikteki maddeler konulmalıdır? Hangi cümledeki ikileme zarf göreviyle kullanılmamıştır?