S:1

Türk edebiyatında ilk makale hangisidir?

Türk edebiyatında ilk makale hangisidir? sorunun cevabı "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Okuma; biri görme, diğeri anlama olmak üzere iki yetiye dayanır. Bir nesneüzerindeki yazıları, işaretleri ve simgeleri görme eylemini, anlama eylemi izler. Ozaman okumanın tanımında, bu iki temel özellik vurgulanmalıdır.Bu paragrafa göre okumanın tanımı, aşağıdakilerden hangisidir?. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir? İş adamı Ahmet Demirci 27335 nüfusu olan Denizlinin Buldan ilçesine büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyor.Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez? Halkı eğitme ve aydınlatma konusunda tiyatronun önemli bir araç olduğuna inanıyordum. Tiyatronun halk üzerindeki etkisini Avrupada bulunduğum sırada iyice anlamıştım. Tiyatroyla ilgilenmeye başladım. Vatan yahut Silistre adlı oyunu yaz- dım. Bu oyun tiyatroda oynandığı gün halk çok heyecanlandı, gösteriler yapıldı. Bu yüzden 1873 yılında Kıbrısta Magosaya sürüldüm.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in hayatını öğrenme nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir kimlikte bulunmaz? Krokiler ölçekli olmayan kabataslak çizimlerdir. Çizdiğimiz yer kuş bakışı gösterilir ve burada herkes tarafından bilinen cadde, bina, iş yeri, çarşı gibi unsurlar krokide gösterilmelidir.Bu metne verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 287 sayısının 397 fazlasının 12 katı kaçtır? Dilden dile nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? Her gün 32 balon satan bir baloncu 5 günde kaç tane balon satar? İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hz. Peygamberin (s.a.v.); iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz ve davranışlarına denir. İslam dinin temel kaynaklarından biridir.Arkadaşlarıyla ders çalışan Ayşe aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımını yapmaktadır? Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere, her işe başlarken Besmele ile başlamamızı öğütlemiş, Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır buyurmuştur.Buna göre Bismillâhirrahmanirrahim ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Üç düzine kalemin çeyreği kaç kalemdir? Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunda yer almaz? I. Sadece çok hücreli organizmalarda görülürII. Oluşan yeni bireyler ata bireylerle aynı kalıtsal özelliğe sahiptir.III. Bitkiden elde edilen bir parçanın özel yöntemlerle geliştirilmesi esasına dayanır.Yukarıda verilenlerden hangileri vejetatif çoğalma için doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından değildir? Aşağıdaki tarihler ve olaylar eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur? 1+2+3 = 6......1. satır 4+5+6+7+8 = 30....2. satır9+10+11+....+15 = 84....3. satırHer satırda belirli bir kurala göre yazılan sayıların toplamı verilmiştir. Buna göre 10. satıra yazılacak olan sayıların toplamı kaç olur? Aşağıdaki savaşlardan hangisine Mustafa Kemal katılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken uyulması gereken kuraldır? İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Hücre zarı ile ilgili;I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür.III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikte ağırlığı neyi ifade eder? Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.(Saf suresi, 2 ve 3. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçla- rın hangisine ulaşılamaz? I am a businessman.I work------------------------. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz de (s.a.v.) bir hadisinde insanı yeryüzünün düzen ve ahengi ile uyumlu çalışmalara şöyle teşvik etmektedir: Yedi şey vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan sevap devamlı surette kendisine ulaşır. Hangisi bu 7 şeyden değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kelime sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yapılan savaşa ne ad verilir? Mekkede zulme uğrayanların haklarını savunmak amacıyla kurulan ve Peygamberimizin de genç yaşta katılıp destek verdiği cemiyetin adı nedir? Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilir. (İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.) Yukarıdaki ayet hangi meleklerden söz etmektedir? Ümeyye b. Halefin dininden vazgeçmesi için kızgın çöllerde kumlara yatırdığı, üzerine taşlar koyarak eziyet ettiği kölesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Onlar basamağı 3 birler basamağı 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür davranışlar çok büyük günahtır. Kul hakkına da girer. Bundan uzak durmalıyız. İnsanların birbirlerinin gizli durumlarını ve ayıplarını, kusurlarını araştırıp ortaya çıkarmalarına ne denir? Günlük protein gereksiniminin karşılanmaması bazı ciddi sorunlara neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir