S:1

Ulusal yasta veya 10 kasımda aşağıdaki hangisinde bayrak yarıya indirilmez?

Ulusal yasta veya 10 kasımda aşağıdaki hangisinde bayrak yarıya indirilmez? sorunun cevabı "TBMM" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız? Hangisi yaşam alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar. (Mearic suresi, 32 ve 33. ayetler)Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Günümüzde Aydın ili sınırları içinde bulunan, ünlü matematikçi ve filozof Talesin de çalışmalarını yaptığı İyon şehri aşağıdakilerden hangisidir? Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisi değildir? Buz - silgi - Hava - Su - Zeytinyağı - Tahta - Su Buharı - KekYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi katı haldedir? Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı imzalayan, yıllık faaliyetlerini anal isimli tabletlere yazan Anadolu uygarlığı hangisidir? Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Dr. Adnan Adıvar, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy, Cumhuriyet Halk Fırkasından istifa ederek aşağıdaki partilerden hangisini kurmuşlardır? 6785 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Gece sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Annemizin erkek kardeşine ne deriz? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel iman esaslarından biri değildir? Hz. Muhammedin (sas) kabrinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Aday memurlara verilecek hazırlayıcı eğitim programları, aday memurların kadro ve görevleri esas alınarak hazırlanır. Bu eğitimin sonunda uygulanacak hazırlayıcı eğitim sınavından aday memurun başarılı sayılması için alması gereken puan aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın kullarına kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ne denir? I. Misafirlere kahve ikram etmekII. Bayramlarda büyüklerin elini öpmekIII. Kızlar için çeyiz hazırlamakYukarıdakilerden hangisi milli kültürümüze aittir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarından değildir? Aydan 19 yaşındadır. Kardeşi ise ondan 8 yaş küçüktür.Aydan ve kardeşinin yaşları toplamı kaçtır? A: Which is - - - - mountain in the world?B: Mount Everest. İslamın Anadoluda yayılmasında Türk mutasavvıf ve düşünürlerin önemli rolü olmuştur. Bu şahsiyetler, Kuranı temel alan bir dinî anlayışla, Anadolu halkına İslamı öğretmişler, onlara Kuran ahlakına uygun davranmayı öğütlemişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi metinde vurgulanan şahsiyetlerden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövde halinde bir sözcük değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi Sabit Oranlar Yasasına uyar? Doğa, bahar mevsimine girerken yeniden uyanışını filizlenerek, çiçek açarak sergiliyor. Hayata bir tazelik ve dinçlik getiriyor. Doğa böylesine uyanırken insanların önemli bir çoğunluğu bu dönemlerde - - - -.Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa olumsuz bir durumdan söz edilmiş olur? Kitap Bilgi birikiminin vazgeçilmez bir parçası olup insan gelişimine en çok katkı sağlayan araçtır. Geçmişte birçok başarılı devlet adamı, başarılarının birçoğunu kitap okuma sayesinde kazanmışlardır. Osmanlı Devletinin birçok hükümdarı da kitap okuma sayesinde çoklu zeka alışkanlığı kazanmış olup pratik zekaları sayesinde birçok başarıya ulaşmışlardır. Ne yazık ki günümüzde kitap okuma artık o kadar göz önünde olmamakla birlikte, insanların çoğu bilgi gereksinim ihtiyaç duymamaktadır. Bu nedenle kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek için okul kütüphanelerini sık sık ziyaret etmeliyiz.Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi özellikle vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, nesnesine göre farklı çatıdadır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? 501 312 458 sayısının birler ve binler bölüğündeki sayılar yer değiştirdiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir? 1. onlara2.sayesinde3.buluruz4.yolumuzu5.ama6.hiçbir zaman7.onlar8.ulaşamayız Bu sözcüklerin tamamını kullanarak, ‘İdealler yıldızlara benzer. Cümlesini açıklayıcı bir yargı oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur? A: - - - - do you live? B: I live in İzmir. Hangi Seçenekte öznel bir anlatım yoktur? Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti belgesini isteriz ? Aşağıdakilerden hangisi hava yolu taşıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerindendir? Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısının arttırılması gerekir. Bir öğretmen ne kadar çok duyu organına hitap ederse o oranda etkili bir öğrenme olur.Buna göre aşağıdaki öğretim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha etkili öğrenme gerçekleştirir? Aşağıdaki nesnelerden hangisi bisiklet sürerken takılması gerekenler arasında yer almaz? 751 yılındaki - - - - sayesinde Müslüman Arap toplulukları ile başlayan yakınlaşma, Türklerin 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler hâlinde Müslüman olması ile sonuçlanmıştır.Verilen bilgiler doğrultusunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Olimpiyat bayrağında siyah renk hangi kıtayı temsil eder? Aşağıdaki ortamlardan hangisi sağlıklı bir yaşam için elverişlidir? Paralel daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir