S:1

Sümela Manastırı hangi şehrimizdedir?

Sümela Manastırı hangi şehrimizdedir? sorunun cevabı "Trabzon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açılmak sözcüğü gereken güce ulaşmak anlamında kullanılmıştır? "Annemin yeni aldığı yastık çok yumuşak."Alican, yastığın bu özelliğini hangi duyu organlarıyla anlamıştır? Osman ın 9 bilyesi vardı. Pazardan 5 bilye daha aldı. ​Osman ın kaç bilyesi oldu? Nişasta ve glikojen molekülleri için;I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşmaII. Bitkiler tarafından sentezlenmeIII. Dehidrasyon sentezi ile oluşmaverilenlerden hangileri ortaktır? Kayaçların oluşturduğu taş, kaya ve toprakların farklı renkte olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamberin (s.a.v.) akrabalarını ziyaret etmeye önem verdiğini örnek almak isteyen bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtı hangi çağda yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Ağacın köklerinin suya doğru uzaması canlıların hangi özelliği ile ilgilidir? Sosyal Güvenlik Hakkı hangi hak kategorisine girer? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üleştirme sayı sıfatı vardır? I. Dil ile düşünce arasında sıkı bir bağ vardır.II. Dil olmadan düşünce, düşünce olmadan dil varlığından söz edilemez.III. Düşünür Leibnizin de dediği gibi Dil zihnin aynası-dır.IV. Dil deyince konuşulan ve yazılan bütün kelime vecümleleri anlamak lazımdır.V. Dil; kişisel kullanımı ile bireyin, toplumsal yönü ile de ulusun aynasıdır, diyebiliriz.Numaralanmış cümlelerden hangisi dil ile ilgili farklı bir bakış açısını yansıtmaktadır? Bir aydın yabancı dil bilmese de olur, çok kitap okumasına da gerek yoktur. Yeter ki anadilini gerçekten bilsin. Kelimeleri anlam incelikleriyle tanısın. İyi olanları kötülerinden ayırabilsin.Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde hediye kelimesinin eş anlamlısı vardır? Her ayak bastığı yere güller, asmalar diken, her dost bildiğine katmerler, ortancalar götüren Selim! Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım! Selim olsa,derim. Bu tarla Selimin eline geçse!... Parçada Selim adlı köylünün hangi özelliği üzerinde durulmamıştır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde yağış oluşma ihtimali daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Aişe, Hz. Peygamberi kastederek O, iki şey arasında tercih yapma durumunda kaldığında, günah olmadığı sürece, - - - - olanını seçerdi. buyurmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "18" sayısının romen rakamıyla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi kara yosunu ile eğrelti otunun ortak özelliklerindendir? "Kardeşim yemek yiyor." cümlesinde hangi sözcük eylemdir? İslam dini yardımlaşmaya büyük önem verir. Yardımda bulunurken bazı konulara dikkat etmek gerekir. Yardımın, bir elin verdiğinden diğer elin haberi olmayacak şekilde yapılması önemlidir. Eskiden, maddi durumu iyi olanlar sadaka taşı olarak bilinen taşların üzerindeki oyuklara, ihtiyaç sahipleri için gönüllerinden koptuğu kadarıyla para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri kendilerine yetecek kadar parayı buradan alır ve geri kalanına da başkalarını düşünerek dokunmazlardı.Bu metinde, yardımlaşma ile ilgi asıl vurgulanmak istenen hangisidir? (6 x 10 000 000) + (7 x 1 000 000) + (8 x 10 000)+ (9 x 1000) + (1 x 100) + ( 2x 1)Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devletinin durumu neydi? Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün en belirgin özelliğidir? Ali 88 sayfalık kitabın 36 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kitap kaldı? Vatan kavramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an'da bir çok ayet Hz. Muhammed(s.a.v.)den bahseder. Kuranda yer alan aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir yönüne işaret eder? Güneşli bir ilkbahar günü iki arkadaş parkta buluştular. Cümlesinde kaç tane sözcük vardır? 40 derece doğu meridyeninde bulunan bir yerde yerel saat 22.00 iken , 15 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır? I. Oksidatif fosforilasyonII. Substrat düzeyinde fosforilasyonIII. FotofosforilasyonYukarıda verilen fosforilasyon çeşitlerinden hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir? Vitaminler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Antep'te Kuvayı milliye'nin başındaki ............ direnişi yönetti. Yukarıdaki cümledeki noktalı yere aşağıdaki kişilerden hangisi gelmelidir? .................................., şehir devletleri hâlinde yaşamışlardır. Bu şehir devletlerine polis adı verilirdi. En ünlü şehir devletleri İzmir, Efes, Foça ve Milettir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Hakaniye ve Çağatay Türkçesi biçiminde devam eden Doğu Türkçesinde 20. yüzyılın başlarında uygulanan dil politikaları sonucunda bazı yazı dilleri ortaya çık- mıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu yazı dillerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlar? Kare şeklideki bir arsanın çevresi 60 metredir. Arsanın alanı kaç alanı m²dir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir