S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? sorunun cevabı "Ben, onu sizin atölyenizde görmüştüm." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Başkalarına kötü davranan insanlar, kendilerinden de hoşlanmayanlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakın olanıdır? Sınıfı süslemek için Ali 14, Ayşe 17, Aslı ise Ayşe'den 9 bayrak daha fazla getirmiştir. Buna göre Ali ile Aslı'nın bayrakları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Evde, aile bireylerinden biri aniden bayıldığında ne yapmalıyız? Atatürk Döneminde gerçekleştirilen;I. İstanbul Üniversitesinin açılması,II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,III. Balıkçılık Enstitüsünün açılmasıgibi çalışmalardan hangileri, Atatürkün bilime verdiği önemi gösterir? "Seninle bu yaz sık sık hikaye yazarız " cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir ? Microsoft word sayfasında metnin tamamını seçmek için hangi kısa yol kullanılır? Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında doğdu ? Küçük Antant, aşağıdaki hangi iki devlete karşı kurulmuştur? Bir bölgenin izohips haritasında bir akarsu izohipslerin seyrek geçtiği bölgeden, izohipslerin sık geçtiği bir bölgeye doğru akış göstermektedir.Bu bilgiye bakıldığında bu akarsu için aşağıdakiler- den hangisi kesin olarak söylenebilir. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde hangi kararlar alınmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte baştan üçüncü sırayı alır? Hz. Muhammed (sav.);• Kızlarını evlendirme konusunda ailesi ile birlikte karar vermiştir.• İlk vahiy geldiğinde önce eşi Hz. Haticenin fikrini almıştır.• Bedir Harbinde uygulanacak taktik hususunda arkadaşlarının görüşlerini almıştır.Bu bilgilerde Hz. Muhammed (sav.)in hangi özelliği vurgulanmıştır? İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde,I. Epitel dokuII. Düz kasIII. Bağ dokuyapılarından hangileri ortakolarak bulunur? Savaş sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez ayetinde anlatılmak istenen davranış nedir ? Allahın en güzel (99 isim) isimlerine ne denir? ― Bir konunun farklı yönleri tartışılır.― Dil göndergesel işlevde kullanılır.― Dinleyiciler konuşmaya aktif şekilde katılır.Verilen özellikler sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir? 1. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.2. Erime ısısı madde miktarına bağlıdır.3. Bir maddenin erime ısısı donma ısısına eşittir.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Asagidaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemistir? Kerem is - - - - with his new toys. Düştüğü için burnu kırıldı.Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? 30 dakikada 18 kg buğday öğüten un değirmeni 10 saatte kaç kilogram buğday öğütür? Meslek seçiminde doğru karar verebilmek için belli başlı soruları kendimize sormamız gerekmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan birisi değildir? Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilirse fiziksel anlamda iş yapılmıştır.Buna göre bazı eylemler aşağıda verilmiştir.I. Havada serbest bırakılan topun yere düşmesiII. Yerdeki kitabın rafa konulmasıIII. Bahçe duvarının itilmesi fakat duvarı hareket ettirememekBu eylemlerden hangileri ile fiziksel anlamda iş yapılmamıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir? Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır? Yaprağın kendinden Ve kendinden çiçeğin; Sen daima böyle süslen... Böyle giyin!Dörtlükte kaç tane zamir vardır? Tamamı veya bir kısmı sadece yayaların kullanımına ayrılmış, taşıt trafiğine kapalı yola ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, Milli Cemiyetlerin Milli Mücadeleye katkılarından sayılmaz? Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Mıknatısın aynı kutupları birbirini ................, zıt kutuplar birbirini çeker.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biri değildir? Ben, onunla gitmek istemiyorum.cümlesinde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Sam : Everything is ready for the party tomorrow.Carnie : What about the birthday cake?Sam : Wendy is going to bake the cake because she - - - - Halk Edebiyatı, Türkün öz malıdır. Çünkü millî kültürümüzden, gelenek ve göreneklerimizden, duyuş ve düşünüş tarzımızdan, dünya görüşümüzden, yaşama biçimimizden ve kısacası millî benliğimizden alır ilhamını. Yabancı etkilerden tamamen uzaktır. Bu edebiyatın yazılı ve sözlü ürünleri, süsten, yapmacıktan arınmış tabii, samimi, yalın, akıcı ve coşkun bir üslup ve sade bir halk Türkçesiyle meydana getirilmiştir. Halk Edebiyatı Türkün tarihî macerasını, sosyal yaşayışını bugüne aktarmakla kalmamış; Türk dilinin kelimelerinin de yaşamasını sağlamıştır. Bu yönden ben, Halk Edebiyatı sanatçılarını birer millî kahraman sayarım.Bu parçadan Halk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi ön organize edici bilgi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir