S:1

Ihlara Vadisi hangi şehrimizdedir?

Ihlara Vadisi hangi şehrimizdedir? sorunun cevabı "Aksaray" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Klavyede kaç tane fonksiyon tuşu vardır? Mecusilik olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir? Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllarca Türk, Ermeni ve Rumlar’ın birlikte serbestçe yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “Bu elbisenin rengi kırmızı.” Cümlesinde hangi duyu kullanılmıştır?  Çevresi 96 cm olan bir karenin bir kenarı kaç cm’dir? Laodikeia hangi ilimizdedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre başka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanun’un verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha verilebilir? Gece yürüyüşünde aşağıdakilerden hangisi yaparsak yanlış olur?  Aşağıdaki dinlerden hangisi kaynağı bakımından diğerlerinden farklıdır?  Bir bölme işleminde kalan 16 olduğuna göre en küçük bölen kaçtır? Bir hava gözlem grafiği ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?  Mekke döneminde İslam’ı kabul edenlerin gizlice toplanıp dinlerini öğrendikleri yer olan Dâru’l- Erkâm, aşağıdakilerden hangisinin Müslüman olması ile toplanma yeri olmaktan çıkmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? My money purse was ………. .  Tanesi 75 kr olan kalemlerden 3 düzine alan satıcı kaç kr öder? I- Deney ve gözleme başvurulmasıII- Kalıntı ve belgelere ulaşılmasıIII- Kesin sonuçlar çıkarılmasıVerilenlerden hangileri tarih biliminin çalışma yöntemleri arasında değerlendirilebilir? I- il özel idarelerII-BelediyelerIII-KöylerIV-ilçelerYukarıda yer alanlardan hangileri yerel yönetimlerdir? Bir çorba tabağını 14 tam dolu kaşık ve 4 yarım dolu kaşıkla bitirdim. Tabakta kaç kaşıklık çorba vardı? Harbe giden sarı saçlı çocukGene böyle güzel dönDudaklarında deniz kokusuKirpiklerinde tuzHarbe giden sarı saçlı çocukBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi asitlerin kullanım alanlarından biri değildir? She ............ in Paris last month. 2 kg kaç gramdır? Annesi, Ebru’dan kendisine su getirmesini istedikten sonra Ebru’nun,I. Bilgisayarda izlediği videoyu durdurur,II. Mutfağa gider,III. Bardağa suyu doldurur,IV. Annesine suyu verir.verilen davranışlarından hangileri merkezi sinir sisteminin denetiminde gerçekleşmiştir? “Sarı kız geldi.”  Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Glikolizin, fosfogliser aldehit oluşumundan pirüvik asit oluşumuna kadar geçen tepkimeleri sırasında,I.  ATP’ nin harcanmasıII. Fruktoz difosfatın oluşmasıIII. NADH+ H+ molekülünün oluşmasıverilenlerden hangisi gözlenmez? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki biyolojik zenginliğin nedenlerinden değildir? Aşağıda verilen konuların hangisinde münazara yapılabilir? 17, 25, 35, 64 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanırsa 2.sıradaki sayı hangisi olur? Fikret aldığı 85 sayfalık bir hikâyenin önce 17 sayfasını, sonra 32 sayfasını okudu. Fikret’in hikâyeyi bitirmesi için geriye kaç sayfası kaldı? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-in” eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz?   "halam-aldı-bir-etek-yeni " kelimeleri kullanarak olumlu bir cümle oluşturunca baştan ikinci kelime ne olur? “Düşmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Törenlerdeki açış konuşmasını yapmak bana düşer.”cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Kınalıada’ya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıada’nın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? Herhangi bir canlının doğrudan sıvı bir ortam içinde mikroskopta incelenmesine ne ad verilir?  Tarihe “Edirne Vakası” olarak geçen 1703 tarihli isyan sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir? Atom altı taneciklerle ilgili;I. Proton, nötrondan önce keşfedilmiştir.II. Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır.III. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesine eşittir.yargılarından hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir