S:1

1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir?

1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması hangisidir? sorunun cevabı "Serav Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Orduların moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu arttırmak için verilen söylevdir.Bu cümlede tanımı yapılan söylev türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? I- Dükkân açma hakkına gedik denir.II- Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere kapanhanı denir.III- Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye muhtesip denir.IV- Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara malikane denir.V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere derbentçi denir.Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi bilim kurgunun temel konularından biri değildir? Umut ile Efenin evleri arasındaki uzaklık 250 metredir. Umut, Efeye evden seslendiğinde hangi mevsimde ses daha çabuk Efeye ulaşır? (Yağışsız ortam) Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus hareketine neden olan doğal faktörlerden biridir? Uhud Savaşı'nı kaybettiren en önemli olay nedir? Ocak,Şubat,..........,Nisan, ........,HaziranYukarıdaki boş bırakılan yerlere hangi aylar yazılmalıdır? I. Tasavvufi halk edebiyatının ve ilahi türünün en büyük sanatçısıdır.II. Eserlerinden Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu görülür, buradan güçlü bir medrese eğitimi aldığı anlaşılmaktadır.III. Şiirlerinde hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır.IV. Kutadgu Bilig adlı eseri aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış, 573 beyitten oluşmuştur.V. Oğuz Türkçesinin yalnız konuşma dili olarak kullanıldığı yüzyılda bu dille en güzel şiirlerin söylenebileceğini eserleriyle kanıtlamıştır.Numaralanmış cümlelerden hangisi Yunus Emre için söylenemez? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü diğerlerinden farklıdır? Aşağıda verilenelrden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinler tarafından hoşgörülen bir davranıştır? 21.Yüzyılın başlarında nüfus artış hızı durma noktasına gelen Japonya, doğal nüfus artışının sağlanması için çeşitli politikalar geliştirmiştir.Günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde buna benzer bir durum yaşanmaktadır? Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammedin çocukluk dönemine ait bir olaydır? Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşının sonuçlarından değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma için verilen süre kaç günden az olamaz? Kalkerli arazilerde suların eritme ve aşındırması sonucu meydana gelen yer altı boşluklarına ne ad verilir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hüküm bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir? Mekkedekilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan ve Hz. Muhammedin de bulunduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? Hicret, ikinci halife ....................... (r.a.) zamanında takvim başlangıcı kabul edilmiştir. Bu takvime .......................................denir. Boşluklara ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgarlardandır? 78 – 40 = 3838 – 9 = 29şeklinde zihinden yapılan ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi söylev çeşitlerinden biri değildir? - - - - komedyasında olaylar, merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir; çoğunlukla güldürmekten başka bir amaç güdülmez.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Devletlerin yasama ve yargı dışındaki diğer temel görevi, aşağıdakilerden hangisidir? 10 - 10 kaç eder? Şimdi tarlalar traktör ile sürülüyor. Eskiden ise tarlalar ............. yardımıyla sürülürdü.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Su molekülü için,I. Tohumdaki miktarının düşük olması, çimlenmeyi sağlayan enzimlerin çalışmasını engeller.II. İyi bir çözücü olduğu için madde taşınmasında önemli role sahiptir.III. Öz ısısı düşük olduğu için suyun ısınması ve soğuması kolay gerçekleşir.ifadelerinden hangileri söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi günah kazandıracak bir davranış değildir? Hangisi hem hece hem de kelimedir? 1. Sağlık – Eğitim2. Eğlence – Dinlenme3. Sağlık – Eğlence4. Eğlence - EğitimYukarıdaki eşleşmelerden hangisinin önceliği diğerlerinden fazladır? 91,165 sayısındaki 5 rakamı hangi basa­maktadır? Meclisin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koyulan kurallar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler içinde yer almaz? Aşağıdaki durumlardan hangisi Muhtaç kimseye sadaka vermekte, sadaka sevabı vardır. Akrabaya sadaka vermekte ise hem sadaka sevabı hem de akrabalık bağlarını kuvvetlendirme sevabı vardır. hadisine uygundur? Başka bir insan ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir? Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir