Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
 • 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması.
 • Antlaşmaya göreEğri,Estergon,KanijekaleleriOsmanlılarda,Raab(Yanıkkale) veKomaromkaleleriAvusturyalılardakalacaktı.
 • Osmanlı padişahı, Avusturya Arşidüküne Roma İmparatoru (Kayser Kaizer) unvanıyla hitap edecek.
 • Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecekti.
 • Avusturya'nın elinde tuttuğu Kuzey Macaristan toprakları için ödemekte olduğu yıllık 30.000 altın vergi ise kaldırılacaktı.
 • Barışın belirtisi olarak iki taraf birbirine her üç yılda bir karşılıklı armağanlar gönderecek.
 • Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

  * Zorunlu
  2000
  1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması.Antlaşmaya göreEğri,Estergon,KanijekaleleriOsmanlılarda,Raab(Yanıkkale) veKomaromkaleleriAvusturyalılardakalacaktı.Osmanlı padişahı, Avusturya Arşidüküne Roma İmparatoru (Kayser Kaizer) unvanıyla hitap edecek.Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecekti.Avusturya'nın elinde tuttuğu Kuzey Macaristan toprakları için ödemekte olduğu yıllık 30.000 altın vergi ise kaldırılacaktı.Barışın belirtisi olarak iki taraf birbirine her üç yılda bir karşılıklı armağanlar gönderecek.Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Zitvatorok Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

  Son Eklenen Testler

  Aşağıdakilerden hangisi “tepelik” kelimesinden sonra gelir? Nuket’in 6 adımı yaklaşık olarak 180 santimetredir. Nuket’ in 40 adımı yaklaşık olarak kaç metredir?             1.Çocuklar günden güne büyüyorlar.            2.Bu ilacı gün aşırı içeceksiniz.            3.Gün geçtikçe işlerimiz düzeliyor.            4.Ödevlerini günü gününe yapmalısın.Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükler yakın anlamda kullanılmıştır? Ağzını açmış ötüyor,Benim kuş renkli kumbaram.Para versem de doymuyor,Durmadan biriktiriyor. Şair, kumbarayı aşağıdaki varlıklardan hangisine benzetiyor?  ”Ada”kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? I) Ali Şir Nevai, hayatının dört döneminin şiirlerini dört ayrı divanda toplamış. (II) Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık şiirlerini derleyen bu kitaplarına sırasıyla ‘‘garip, seçkin, güzel, faydalı’’ sıfatlarını taşıyan adlar koymuş. (III) İnsan önceleri ‘‘gurbette yabancı’’ sonra ‘‘hasrette güzel’’ şiirler yazar. (IV) Bir ömrün muhasebesi niteliğinde şiirlerse ‘‘hikmette faydalı’’ şiirlerdir. (V) Çocuklukla gençliği tek kavram olarak alırsak bu düzenlemeden çıkacak sonuç da şiirin üç burcu demektir. (VI) Bu üç burç, şiirin ana iskeletedir.Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralı cümlelerin hangisiyle başlar? Karbonhidratlar için hangi bilgi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın katmanlarından biri değildir? Çevresi 96 birim olan karenin bir kenarı kaç birimdir? The child needs - - - - operation on his chest. Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?