S:1

Dünya Barış Gününe zaman kutlanır?

Dünya Barış Gününe zaman kutlanır? sorunun cevabı "1 Eylül" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Şiddetli yağışlar ve kısa sürede eriyen kar suları sonucunda oluşan olaya ne ad verilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi pozitif bir tam sayı olarak ifade edilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?  Asagidakilerden hangisi Mezozoik´de gerçeklesen olaylardan biridir?  Aşağıdakilerden hangisi, yaya kaldırımı olmayan yolda yürürken uyulması gereken kurallardandır?  Aşağıdakilerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?  Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazın.(...) Ay, Dünya etrafındaki hareketini 29,5 günde tamamlar.(...) Güneş Sisteminde Dünya’dan başka gezegenlerde de yaşam vardır.(...) Dünya’nın, ekvatordan şişkin, kutuplardan basık özel küresel şekline “Geoid”  adı verilir.(...) Mevsimler, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile oluşur.(...) Ay da Güneş gibi ısı ve ışık üreten gök cismidir. 1 tane Al2 (SO4)3 bileşiğinde toplam kaç tane atom bulunur? Yahudilerin önayak olduğu, Mekke müşrikleri ile pek çok Arap kabilesinin de İslama karşı birleştiği büyük savaşın adı nedir? Kurulduğu bölgeden dolayı Türkleşmeyen ve İslamiyet’i kabul etmeyen tek Moğol  devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Aydos Dağı hangi ilimizdedir? Anadolu, Selçukluların elinde yeni bir döneme girmiş, parlak bir medeniyetin meskeni olmuştu. Orta Asya'daki Türk kültürü bu defa Anadolu'da kendine özgü, geleneksel unsurlarını kaybetmeden yeni bir yaratıcılıkla meyvelerini veriyordu.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?  "sun_las_es"Boş bırakılan yere hangi harfler gelmelidir ? Berna yaptığı ödevine hareketli resim koyarak süslemek istemektedir. Berna’nın ödevine ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir?  “sorularının” sözcüğü satır sonuna sığmazsa nasıl bölmeliyiz ?        Aşağıdaki  ifadelerden hangisi yanlıştır?  “ Kafadarlar” sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? It is very cold. You should - - - -. İnsan DNA’larında belli aralıklarla tekrarlanan ve protein sentezi ile ilgili olmayan bölümler vardır. İşlevsel özelliklere sahip genlerin arasında bulunan bu bölümlerin sayısı kişiden kişiye değişir ve kişinin “DNA parmak izi”ni oluşturur.DNA parmak izi yöntemi ile,I. Kimliği bilinmeyen bebeklerin anne ve babaları tespit edilir.II. Bazı kalıtsal hastalıklar teşhis edilir.III. Gerçek suçlular belirlenir.verilenlerden hangileri gerçekleştirilebilir? He couldn’t win the race - - - - he didn’t get the prize. Aşağıdakilerden hangisi kendisine Kutsal Kitap verilen  peygamberlerden değildir? Günümüzde hızla ilerleyen küresel ısınmanın nedenlerinden birisi de fosil kaynakların kullanımının fazla olmasıdır.Buna göre küresel ısınmayı azaltmak için aşağıdaki kaynaklardan hangisinin kullanımı azaltılmalıdır? Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?   DNA yapısında bulunan bazı moleküller şunlardır;I. Deoksiriboz şekeriII. Guanin deoksiribonükleotitIII. FosfatBuna göre yukarıda verilenlerden hangileri RNA’nın yapısında bulunur? Hasta eskisi gibiydi. Zayıflamış, yüzü hummanın ate-şiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi; zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski İhsan değildi; belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, mukadder olanı yolun yarısında karşılamaya benziyordu.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir?  Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir?  Aşağıdakilerin  hangisinde  ‘ den’  eki sıfat görevinde kullanılmıştır? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi yapma destanlara örnektir? 864257 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden  hangisi  hem  yapım hem de çekim eki almıştır? Ayşe’nin 15 tane şekeri vardır.Üç arkadaşına ikişer şeker verdikten sonra kaç şekeri kalır? I don’t like waiting in the ............... Aşağıda  verilen  kutsal  kitap  ve  peygamber   eşleşmelerinden   hangisi   yanlıştır? Almanların baskısıyla İngilizlerin Uzak Doğudaki sömürgelerine giden deniz yolunu kapatmak amacıyla açılan cephe hangisidir?  Mezhepler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün, “Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün!” buyurdular. Bu dehşetli ikaz üzerine yanında bulunan sahabiler; “Kimin burnu sürtülsün ya Rasûlallah?” diye sordular. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi:”………………………..”Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in burnu yerde sürtülsün dediği gruptan değildir?  Sivas Kongresi’nden sonra halkın Millî Mücadele’ye desteğini sağlamak için, 14 Eylül 1919’da çıkarılmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir