S:1

Gazeteciler Günü ne zaman kutlanır?

Gazeteciler Günü ne zaman kutlanır? sorunun cevabı "10 Ocak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir gün nehirler gibi çağlayacak derindenDağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım?Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz? Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir? İstanbuldan havalanan bir uçak sürekli aynı yöne doğru uçarsa tekrar İstanbula varır. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? 1. Tohum ya da meyve oluşturma2. Döllenme3. Çimlenme4. Genç bitkinin oluşması5. Tozlaşma6. Olgun bitkinin oluşmasıBir bitkinin hayat döngüsü düşünüldüğünde geçirdiği evrelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ........................ kullanılır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? Bir hecede en fazla kaç harf bulunabilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir? Ses kirliliğinde kulak zarının patlamasına neden olabilecek dB(desibel) değeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Milli Mücadelede en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi ile ayrılan her bir bölüme .................. denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışında yanlışlık yoktur? Aşağıda verilen yerlerin hangisinde kayaçların kimyasal ayrışması daha hızlı gerçekleşmektedir? İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir? Folklor çalışmalarında başarılı olan Selçuk' un hangi yönü daha güçlüdür? Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir? Masanın uzunluğu 1,5 .........Duvarın kalınlığı 18 .........Tırnağın genişliği 9 .........Verilen ifadelerin sırasıyla hangi seçenekteki ölçme birimleriyle tamamlanması daha uygun olur? Hz. Muhammed kaç tarihinde nerede vefat etmiştir? Atatürkün tam bağımsızlık anlayışına;I. Türkiyenin menfaatlerinin gözetilmesiII. Yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesiIII. Dış ilişkilerde yanlızlık politikasının benimsenmesihangilerinin uygun olduğu söylenemez? İlk olarak Thukydidesîn öncülüğünü yaptığı tarihten fayda sağlamayı amaçlayan tarih yazım şeklidir. Osmanlının son dönemlerinde bu tarih yazım şekli benimsenmiş, milli değerleri yüceltip toplumu harekete geçirmek için Osmanlının geçmişteki zaferleri ön plana çıkarılmıştır.Yukarıdaki özellikleri verilen tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? Dünya Mimarlık Günü ne zaman kutlanır? "Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına 'Rol' denir" tanımına dayanarak İlköğretim 5. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir? 20 tane cevizi 4er paylaştırırsak kaç kişiye ceviz düşer? Felsefi bilgi evrene, insana, yaşama dair ideal olanı ortaya koymaya çalışır. Karşılaştığı her düşünceyi ve olguyu sorgulama konusu yapar; tüm insanlığı ilgilendiren sorular soran ve bu sorulara belli bir düşünme sistematiği içinde yanıtlar veren bir bilgi türüdür.Bu parçada felsefi bilginin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi Özel isimdir? Artık kim (elinde bulunandan) verir ve (Allahtan) sakınırsa, en güzeli (Allahın birliğini) tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. (Leyl suresi, 5-7. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir? Erzurumda kış mevsimleri oldukça soğuk geçer. Yazları ise sıcaktır fakat kısa sürer.Yukarıda Erzurumun nesinden bahsedilmektedir? Kaza durumlarında, ilk müdahaleyi yapacak kişi aşağıdaki hangi durumda olmalıdır? Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Döneminde görülmemiştir? Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinde sular insanlar tarafından yapılan sondajla çıkarılmaktadır? Aşağıdaki oranlardan hangisi birimsizdir? Rıdvanın elması Leylanınkinden küçük Leylanın elması Melteminkinden küçükBuna göre en büyük elma kime aittir? "Yarın top oynuyalım mı( ) " cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Our English teacher is really a nice person. She is - - - - and everybody likes her. Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir. anlamını veren atasözü hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir