Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir kömür işletmesinde 1 saatte 60 ton kömür çıkarılmaktadır. Bu işletmede20 dakikada kaç ton kömür çıkarılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir kömür işletmesinde 1 saatte 60 ton kömür çıkarılmaktadır. Bu işletmede20 dakikada kaç ton kömür çıkarılır? sorunun cevabı "20 ton" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türk tarihinde ilk kez kendilerine ait olan 38 harften oluşan alfabeyi kullanan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda idari kurumlar (belediye, kaymakamlık, valilik, tüketici hakem heyeti, emniyet müdürlüğü vb. gibi) tarafından sorunlar çözümlenmektedir." Aşağıdakilerden hangisi idari kurumlar tarafından çözümlenen bir sorundur?  Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?   Kısa kenarının uzunluğu 8 m, uzun kenarının uzunluğu 22 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresine 4 sıra tel çekeceğiz kaç metre tele ihtiyaç vardır? ’KIRKAYAK’’ kelimesi hangi şıkta hecelerine doğru ayrılmıştır? Rollerimiz doğuştan kazanılan ve sonradan kazanılan roller olarak ikiye ayrılır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir rol çeşididir?  Aşağıdakilerden hangisi, gebelik ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren belirtilerden biri değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur? İnsanda kas distrofisi; distrofin adlı kas proteinini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde bulunmadığı zaman görülür.Bu geni taşımayan bireyler için,I. Kas yapısı bozulur.II. Kaslar uyumlu çalışamaz.III. Spor ve beslenme ile düzeltilebilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine örnektir?