S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tercih etmek durumu söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tercih etmek durumu söz konusudur? sorunun cevabı "Ya çalışmalara katılırsın, ya da kadrodan çıkarsın." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
En büyük geniş açı ile en büyük dar açının farkı aşağıdakilerden hangisidir? ( 40 ÷ 4 ) = ( ..... + 7 ) işlemlerin sonçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir kelebeğin hayat döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Zavallı çocuk annesinin kucağında sessiz sessiz ağlıyordu. cümlesinde, hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır? 7 – 19 sayıları hangi şıkta romen rakamları ile doğru verilmiştir? En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 300 olan en küçük sayı kaçtır? Ölümsüz ve daima diri olan Allaha güvenip dayan... (Furkan suresi, 58. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşının sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır? .Büyük çanlar çalınırken küçük çanların sesini kimse duymaz. Yukarıdaki cümlede, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Tarih bilimi diğer bilimlerin kullanmış olduğu deney yöntemini kullanmaz ifadesini;I- Tarihi devirlerin yazı ile başlamasıII- Tarihi olayların tekrarlarının mümkün olmamasıIII- Bilimsel düşünceye sahip tarihçilerin az olmasıyargılarından hangileri en iyi açıklar? Aşağıdaki tarihlerden hangisinde ülkemizde, demokrasiyi kesintiye uğratan askerî müdahale olmamıştır? Fosilleri inceleyen bilim insanına ne ad verilir? Çiftlikte 73 hayvan vardır. Hayvanlardan 27 tanesi inek,18 tanesi koyun geri kalanı da keçidir. Buna göre çiftlikte kaç tane keçi vardır? Ankara Muharebesi hangi tarihte olmuştur? Hangisi yön bulma tekniklerinden biri değildir? Halide Edip Adıvar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yetmiş sayısında kaç onluk vardır? Selim kitap okurken göz sağlığını korumak için hangisine dikkat etmelidir? Tarhuncu Ahmet Paşa saray masraflarını kısarak hediyeler verilmesini yasakladı. Hazineye borçlu olanlardan ise tahsilat yaptı. Tarhuncu Ahmet Paşanın bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir? Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini her şeyi yapabilmesine .......................denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Yıllık yağış miktarı 1000 mmden azdır.II. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları fazladır.III. Bitki örtüsü cılızdır.Rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerin ortak özelliği olarak yukarıda verilenlerden hangileri gösterilebilir? Gen mühendisliğinin çalışmalarından,I. Böceklere dayanıklı bitkilerII. Protein bakımından zengin yonca bitkisiIII. Deniz kirliliğinin önlenmesihangileri tarım alanındaki uygulamalarıdır? Türk şiirinin tamamiyle Avrupai bir görünüş almasındakipayı büyüktür. Onun şiiri, şekil bakımından Avrupaiolduğu gibi iç unsurlarıyla da tamamiyle Batılıdır. Anlamınbir beyitte tamamlanması geleneğini ortadan kaldıraraksone şekline büyük rağbet kazandırmış, divan şiirininmüstezat şeklini serbest müstezata çevirmiştir?Bu parçada sözü edilen şairle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir? (I) Bir çift güvercin, çevredeki kırlık alandan daha uzaklara gitmeye başladılar. (II) Ta ki bir gün kendi başları-na uçarken yağmur yağmaya başlayana dek. (III) Onlarla evleri arasında bir düzine şemsiye açıldı. (IV) Birden onlara sanki ters uçuyorlarmış gibi geldi. (V) Onlar da ters uçmaya başladı ama yere çakıldı.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır? I- Cebelü yetiştirmeII- Vergi toplamaIII- Köylüyü yargılamaIV- Toprağın işletilmesini sağlamaYukarıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerindendir? '' board game '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Bir saatte 93 kilometre giden bir otomobil 7 saatte kaç kilometre yol gider 2.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Analog saatlerde akrep ve yelkovanın yaptığı hareket ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? I. SuII. SıcaklıkIII. Kimyasal maddelerIV. pHVerilenler değerlendirildiğinde enzim çalışma hızını etkileyen faktörlerin tamamını birlikte belirten seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Miladi takvim neyi başlangıç alır? Yeryüzünde Allaha ibadet için yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki denklemlerden hangisinin belirttiği doğrunun eğimi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? Hz. Muhammed (sav) ilk vahyi aldı­ğında bunu ilk olarak kime anlatmıştır? Buharlaşma olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Doğada belli bir hacmi ve kütlesi olan varlıklara....................denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir